BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mikołajczyk Katarzyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Kontrowersje wokół efektywności bankowych fuzji i przejęć
A Controversy Over Efficiency of Bank Mergers and Acquisitions
Źródło
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2010, vol. 44, nr 2, s. 281-296, rys., tab.
Słowa kluczowe
Fuzje i przejęcia, Sektor finansowy, Banki, Efektywność, Badanie efektywności
Mergers and acquisitions, Financial sector, Banks, Effectiveness, Research efficiency
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
Fuzje i przejęcia w sektorze finansowym od lat są przedmiotem licznych badań i analiz, jednakże uzyskane wyniki są wciąż niejednoznaczne i nie pozwalają na uogólnienia. Wskazuje to na ogromną rolę czynników jednostkowych, wielkości i stopnia zróżnicowania łączących się podmiotów, charakteru transakcji, zasięgu, miejsca i czasu. Celem pracy jest ocena efektywności fuzji bankowych w Polsce w kontekście stopnia zróżnicowania uczestniczących w nich podmiotów. Do analizy wybrano cztery połączenia, które miały miejsce pomiędzy 2001 a 2006 rokiem, a w które zaangażowane były duże i średnie banki o podobnych bądź wyraźnie zróżnicowanych profilach działalności. Identyfikację efektu synergii oparto na analizie wybranych wskaźników rentowności i bezpieczeństwa. (abstrakt oryginalny)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Altunbas Y., Marqués-Ibáñez D., Mergers and Acquisitions and Bank Performance in Europe: The Role of Strategic Similarities, "Journal of Economic and Business", No. 60, 2008, s. 204-222.
  2. Deloitte & Touche LLT, Integration is key: Mergers & Acquisitions and the European Banking Landscape, Londyn 2007.
  3. DeLong G., Stockholders gains from focusing versus diversifying bank mergers, "Journal of Financial Economics", 59, 2001, s. 221-252.
  4. Fiordelisi F., Mergers and Acquisitions in European banking, Palgrave Macmillan, 2009, s. 52-55.
  5. Heffernan S., Nowoczesna bankowość, WN PWN, Warszawa 2007, s. 648.
  6. KPMG, World Class Transaction: Insights into creating shareholder value through mergers and acquisitions, KPMG Transaction Services, 2001.
  7. The Banker, lipiec 2003 i lipiec 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0459-9586
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu