BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kuchciak Iwa (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Odwrócona hipoteka jako odpowiedź sektora bankowego na trendy demograficzne
Reverse Mortgage as the Banking Sector Answer on the Demographic Trends
Źródło
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2010, vol. 44, nr 2, s. 297-309, rys., tab.
Słowa kluczowe
Odwrócona pożyczka hipoteczna, Sektor bankowy, Innowacyjność produktu, Produkty bankowe
Reverse mortgage, Banking sector, Product innovation, Bank product
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Aktualnie dostrzegalny jest trend demograficzny polegający na starzeniu się społeczeństwa. Świadczą o nim zmiany, jakie będą zachodzić zarówno w wielkości, jak i strukturze ludności Polski przewidziane w prognozie demograficznej opracowanej przez GUS. Tendencje demograficzne w istotny sposób wpływają na kształt polityki społeczno-gospodarczej. Przede wszystkim jednak zmiana struktury wieku ludności stwarza istotne wyzwania dla systemu zabezpieczeń społecznych. Przekłada się ona na konieczność podejmowania współpracy przez rząd z sektorem prywatnym w celu spełnienia gwarancji państwowych i zwiększenia wydolności publicznego systemu emerytalnego. Z kolei gospodarstwa domowe zmuszone są zarządzać zgromadzonymi zasobami tak aby pokryć koszty wydłużającego się okresu emerytury. Taka perspektywa stanowiła podstawę do stworzenia nowego produktu bankowego jakim jest odwrócony kredyt hipoteczny (reverse mortgage, home equity conversion mortgages). Jego istota sprowadza się do realizacji żądanej stopy konsumpcji przez gospodarstwa domowe posiadające nieruchomości. Produkt ten umożliwia gospodarstwom domowym zarządzanie zadłużeniem i osiąganie zysków z posiadanych aktywów. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to present reverse mortgage as innovative product in polish banking sector. The article present reasons that are make reverse mortgage needed in Poland. This attractive banking product has got the ability to turn the equity into readily accessible funds. Reverse mortgage allows older homeowners keep their standard of living instead of social insurance system. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Barrell R., Davis E.P., Fic T., Orazgani A., Household debt and foreign currency borrowing in the new member states of the EU, http://www.euroframe.org/fileadmin/user_upload/euroframe/docs/2009/EUROF09_Barrell_Fic_etal.pdf, stan na 25.05.2010 r., p. 2-3.
  2. Blundell-Wignall A., Yu-Wei Hu., Yermo J., Sovereign Wealth and Pension Fund Issues, OECD Working Papers on Insurance and Private Pensions, January 2008, No 14/2008, s. 5, http://www.oecd.org/dataoecd/8/10/40345767.pdf, stan na 01.06.2010 r.
  3. Crook J., Hochguertel S., US and European Household Debt and Credit Constraints, Tinbergen Institute Discussion Paper, http://www.tinbergen.nl/discussionpapers/07087.pdf, stan na 25.05.2010 r.
  4. Krysiak Z., Finansowanie nieruchomości zawsze opłacalne, Horyzonty Bankowości, Raport specjalny Bank, maj 2010, s. 24-25.
  5. Kupiszewski M., Bijak J., Saczuk K., Serek R., Komentarz do założeń prognozy ludności na lata 2003-2030 przygotowanej przez GUS, CEFMR Working Paper 3/2003, http://www.cefmr.pan.pl/docs/cefmr_wp_2003-03.pdf, stan na 30.05.2010 r.
  6. Liberadzki M., Palimąka A., Bankowość hipoteczna, [w:] Współczesna bankowość, red naukowa M. Zaleska, Difin, Warszawa 2007, s. 210.
  7. Osiecki J., Emerytura za mieszkanie, "Kurier Finansowe", nr 1(19) styczeń-marzec 2010 r., s. 29.
  8. Prawdy i Mity, Fundusz Hipoteczny DOM, http://www.funduszhipoteczny.pl/Prawdy_i_mity, stan na 04.06.2010 r.
  9. Wachnicka A., Odwrócony kredyt hipoteczny w świetle kryzysu, "Finansowanie Nieruchomości", marzec 01/2010/22, s. 32.
  10. Węglewski M., Dożywocie za dom, Newsweek Polska, 24 maja 2010 r., nr 22/10.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0459-9586
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu