BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Polak Przemysław (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Wykorzystanie mediów informacyjnych przez studentów w wybranych krajach należących i kandydujących do Unii Europejskiej
The Use of Information Media by Students in Selected European Union Member and Candidate Countries
Źródło
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2013, z. nr 32, s. 297-309, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Media informacyjne, Studenci, Kraje kandydujące, Badania statystyczne, Techniki informacyjne, Technologie informacyjne i telekomunikacyjne, Media komunikowania
Information media, Students, Candidate countries, Statistical surveys, Information techniques, Information and Communication Technology (ICT), Media communication
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Badania statystyczne pokazują zróżnicowany poziom dostępności i wykorzystania technik informacyjnych i komunikacyjnych w krajach tzw. starej Unii, w krajach dawnego bloku wschodniego, które niedawno przystąpiły do Unii Europejskiej i w krajach ubiegających się dopiero o członkostwo. Jednak mierniki dotyczące poziomu rozwoju społeczeństwa informacyjnego, prezentują go dla całej populacji. W poszczególnych grupach społecznych sytuacja może wyglądać zupełnie inaczej. Taką grupą są studenci. Są to osoby młode, zwykle dobrze obeznane z technologią informacyjną, aspirujące do roli przyszłych liderów swoich społeczności. Celem badania jest sprawdzenie, czy jakie różnice w wykorzystaniu mediów informacyjnych występują wśród studentów z tych trzech grup krajów. Autor przeprowadził badanie ankietowe wśród studentów kierunków ekonomicznych trzech krajów: Holandii, Polski i Turcji. Badanie wykazało, że wśród studentów nie występują znaczące różnice w sposobie wykorzystania mediów informacyjnych, wynikające z poziomu rozwoju krajów, gdzie mieszczą się uczelnie. (abstrakt oryginalny)

Surveys show the different levels of accessibility and use of ICT in the so-called "old" European Union, the countries of the former Eastern bloc which have recently joined the EU, and the countries applying for membership. However, the measures of the level of the information society development reflect the entire population. In particular groups situation may look very different. Students are such a group. They are young people, usually familiar with information technology, aspiring to the role of the future leaders of their communities. The aim of the study is to determine whether the differences in the use of information media exist among the students from these three groups of countries. The author conducted a survey among business students in three countries: the Netherlands, Poland and Turkey. The study shows that there are no significant differences in the use of information media among the students reflecting the level of development of the countries where universities are located. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Grzywińska-Rąpca M., Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych przez studentów [w:] Współczesne aspekty informacji, red. J. Goliński, K. Krauze, Monografie i Opracowania 551, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2008.
 2. Head A., Eisenberg M., How today's college students use Wikipedia for course-related research, First Monday, t. 15, nr 3, 2010.
 3. Judd T., Kennedy G., Improving access to and use of digital resources in a self directed learning context [w:] ICT: Providing choices for learners and learning. Proceedings ascilite Singapore 2007, red. R.J. Atkinson, C. McBeath, S.K.A. Soong, C. Cheers, Nanyang Technological University, Singapore 2007.
 4. Lim S., How and why do college students use Wikipedia?, "Journal of the American Society for Information Science and Technology" t. 60, nr 11, 2009.
 5. OECD, Computer, internet and telecommunication [w:] OECD Factbook 2011-2012: Economic, Environmental and Social Statistics, OECD Publishing 2011.
 6. OECD, GDP [w:] OECD Factbook 2011-2012: Economic, Environmental and Social Statistics, OECD Publishing 2011.
 7. Mazur M., Środki i metody informatyki wspomagające studia na kierunkach ekonomicznych [w:] Dydaktyka informatyki i informatyka w dydaktyce, red. A. Szewczyk, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2006.
 8. Prymak T., Sposoby podejmowania przez studentów działań autoedukacyjnych, "E-mentor" nr 1(33), Warszawa 2010.
 9. Sarama M., Rozwój społeczeństwa informacyjnego i zróżnicowanie jego poziomu w krajach Unii Europejskiej [w:] Społeczeństwo informacyjne. Gospodarka, technologie, procesy, red. C. Hales, B. Mikuła, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2011.
 10. Stec M., Znaczenie analiz statystycznych w społeczeństwie informacyjnym, [w:] Społeczeństwo informacyjne. Wybrane zagadnienia, red. C.F. Hales, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2010.
 11. Tarnowska A., Społeczeństwo informacyjne na wsi [w:] Społeczeństwo informacyjne. Gospodarka, technologie, procesy, red. C. Hales, B. Mikuła, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2011.
 12. źródło internetowe: http://corporate.britannica.com.
 13. źródło internetowe: http://meta.wikimedia.org/wiki/List_of_Wikipedias.
 14. źródło internetowe: http://www.sabanciuniv.edu/bm/eng.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-5084
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu