BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jedlińska Aleksandra (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Janiszewska Emilia (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Stasiak Mateusz (Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w Lublinie), Witrowa-Rajchert Dorota (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Właściwości fizyczne waniliowych aromatów proszkowych o zróżnicowanym składzie chemicznym części aromatycznej
Physical Properties of Synthetic, Vanilla Aroma in Powder Form with Various Chemical Composition of the Aromatic Part
Źródło
Nauki Inżynierskie i Technologie / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2013, nr 2 (9), s. 53-66, rys., tab., bibliogr. 19 poz.
Engineering Sciences and Technologies / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Artykuły spożywcze, Przemysł spożywczy
Foodstuffs, Food industry
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem pracy było zbadanie wpływu składu chemicznego części aromatycznej na właściwości fizyczne proszkowych, syntetycznych aromatów waniliowych. Dodatkowo badano różnice pomiędzy proszkami pobranymi z odbieralnika i komory suszarki rozpyłowej. Do suszenia podawano roztwory o 50% stężeniu suchej substancji, w tym 10% zawartości aromatu oraz 40% mieszaniny maltodekstryny i gumy arabskiej w stosunku 7:1. W otrzymanych proszkach oznaczono: zawartość wody, aktywność wody, gęstość pozorną, gęstość nasypową luźną, gęstość nasypową utrzęsioną, kąt nasypu, kąt zsypu, ściśliwość, kohezję, barwę oraz wielkość cząstek. Stwierdzono istotne statystycznie różnice we właściwościach fizycznych proszków pobranych z różnych miejsc suszarki rozpyłowej (wielkość cząstek, zawartość wody, jasność, gęstość pozorna i kohezja). Skład chemiczny części aromatycznej nie miał istotnego statystycznie wpływu na większość wskaźników analizowanych właściwości fizycznych proszków.(abstrakt oryginalny)

The aim of this study is to investigate the influence of chemical composition on the physical properties of synthetic, vanilla aroma in powder form. In addition, the physicochemical properties of powders obtained from receiver and chamber of spray dryer were analyzed. The concentration of drying solutions was 50%, aroma content 10% and addition of maltodextrin and arabic gum in ratio 1:7. The obtained powders were examined in terms of water content, water activity, particle density, bulk and tapped density, angle of repose, angle of fall, compressibility, cohesion, colour and the size of powder particles. Micrographs were taken to define the size of powder particles. Significant statistical differences between physicochemical properties (particle size, water content, colour, particle density and cohesion) of powders received from different parts of the dryer were observed. The chemical composition of the aromatic part had no statistically significant effect on the physical properties of most analyzed powders.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bogacz-Radomska L., Pietkiewicz J.J., Przegląd metod otrzymywania aromatów stosowanych do aromatyzowania żywności, "Nauki Inżynierskie i Technologie" 2009, nr 57 (1), s. 124-140.
 2. Brud W.S., Konopacka-Brud I.K., Podstawy perfumerii, Oficyna Wydawnicza MA, Łódź 2009.
 3. Carr R.L., Evaluating flow properties of solids, "Chemical Engineering" 1965, no. 72, s. 163-168.
 4. Crosby E.J., Marshall W.R., Effects of drying conditions on the properties of spray-dried particles, "Chemical Engineering Progress" 1958, no. 7, s. 56-63.
 5. Dorland W.E., Rogers J.A., The Fragrance and Flavor Industry, Wayne E. Dorland Company, Mendham, NJ 1977.
 6. Hoffmann B., Nośniki aromatów, "Cukiernictwo i Piekarstwo" 2005, nr 9, s. 82-84.
 7. Instrukcja obsługi testera właściwości proszków model PT-S, Hosokawa Micron B.V., 2010, s. 128-129.
 8. Janiszewska E., Witrowa-Rajchert D., The influence of powder morphology on the effect of rosemary aroma microencapsulation during spray drying, "International Journal of Food Science & Technology" 2009, no. 44, s. 2438-2444.
 9. Janiszewska E., Krupa K., Witrowa-Rajchert D., Wpływ sposobu homogenizacji na wybrane właściwości fizyczne otrzymanych metodą suszenia rozpyłowego mikrokapsułek aromatu cytrynowego, "Acta Agrophysica" 2011, nr 18(2), s. 287-296.
 10. Janiszewska E., Śliwińska D., Witrowa-Rajchert D., Wpływ zawartości aromatu cytrynowego na wybrane właściwości fizyczne mikrokapsułek, "Acta Agrophysica" 2010, nr 16(1), s. 59-68.
 11. Jinapong N., Suphantharika M., Jamnong P., Production of instant soymilk powders by ultrafil-tration, spray drying and fluidized bed agglomeration, "Journal of Food Engineering" 2008, 84, s. 194-205.
 12. Rutkowski A., Gwiazda S., Dąbrowski K., Kompendium dodatków do żywności, Hortimex, 2003.
 13. Samborska K., Suszenie rozpyłowe w przemyśle spożywczym, "Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego" 2008, nr 18/32(1), s. 63-69.
 14. Turchiuli Ch., Cuvelier M., Giampaoli P., Dumoulin E., Aroma encapsulation in powder by spray drying, and fluid bed agglomeration and coating. 11th International Congress on Engineering and Food "Food Process Engineering in a Changing World", May 22-26, 2011, Athens, Greece.
 15. Walton D.E., Mumford C.J., Spray-dried products- characterization of particle morphology, "Transaction of the Institution of Chemical Engineers" 1999a, no. 77, s. 21-37.
 16. Walton D.E., Mumford C.J., The morphology of spray dried particles. The effect of process variables upon the morphology of spray-dried particles, "Transaction of the Institution of Chemical Engineers" 1999b, no. 77, s. 442-460.
 17. Wright J., Flavor creation, "Allured Publishing Corporation", Carol Stream, IL, USA 2004.
 18. Zawirska-Wojtasiak R., Aromaty, barwniki, konserwanty perspektywy zastosowania, "Przemysł Spożywczy" 2005, nr 4, s. 4-10.
 19. Zawirska-Wojtasiak R., Naturalne czy syntetyczne? Substancje dodatkowe w napojach bezalkoholowych, "Agro Przemysł" 2004, nr 4, s. 32-34.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-5985
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu