BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kapusta Franciszek (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Tytuł
Wybrane zagadnienia produkcji i przetwórstwa mięsa w Polsce w pierwszej dekadzie XXI wieku
Selected Problems of Production and Processing of Meat in Poland in the First Decade of the XXI Century
Źródło
Nauki Inżynierskie i Technologie / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2013, nr 2 (9), s. 67-84, tab., bibliogr. 20 poz.
Engineering Sciences and Technologies / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Mięso, Rynek mięsny, Przemysł mięsny, Produkcja mięsa
Meat, Meat market, Meat industry, Production of meat
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Mięso i jego przetwory towarzyszą człowiekowi od zawsze. Sposób pozyskiwania mięsa, jego przerobu oraz poziom i struktura spożycia ulegają zmianom pod wpływem warunków ekonomicznych, technologicznych i społecznych. Współcześnie mięso pozyskuje się z uboju zwierząt rzeźnych chowanych w gospodarstwach rolnych tworzących bazę surowcową przemysłu mięsnego. Organizacja i pożądany poziom rozwoju bazy surowcowej warunkuje właściwe wykorzystanie mocy przetwórczych zakładów mięsnych. Z bazy surowcowej pozyskuje się zwierzęta rzeźne chowane specjalnie do celów ubojowych lub do pozyskiwania pożytków przyżyciowych, a po zakończeniu tego etapu użytkowania przeznaczone na rzeź. Baza surowcowa przemysłu mięsnego pod wpływem procesów ekonomicznych i technologicznych podlega ciągłej zmianie: maleje liczba producentów żywca, wzrasta skala produkcji i jakość wytwarzanego surowca. Zakłady przemysłu mięsnego, dokonując zakupu zwierząt, uboju i przerobu pozyskanych tusz, dostarczają konsumentom mięso świeże oraz przetwory mięsne.(abstrakt oryginalny)

Meat and dairy products have always been consumed by a man. The way of obtaining meat, its processing and the level and structure of consumption are changing under the influence of economic, technological and social circumstances. Nowadays, meat is obtained from slaughtered animals reared on a farm which forms the sourcing base for the meat industry. This organization and the desired level of development of the sourcing base determine the appropriate utilization of meat processing plants. From the sourcing base the animals for slaughter are taken and they are kept specially for the purpose of slaughter or to obtain intravital benefits and further used for slaughter. Sourcing base for the meat industry is subject to a constant change: the number of livestock producers is decreasing, the scale of production is increasing and the quality of material produced is improving. Changes in the sourcing base are under the influence of economic conditions, mainly profitability. Meat processing plants by purchasing animals, slaughtering and processing of carcasses provide consumers with fresh meat and meat products. Needs of the population for every product are changing under the influence of nutritional knowledge about it and the level of its price. These factors and the availability of products on the market shape the level and the structure of consumption of various types of meat and meat products.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Gawęcki J., Hryniewiecki L. (red.), Żywienie człowieka. Podstawy nauki o żywieniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 2. Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi, IERiGŻ-PIB, ARR, MRiRW, 2011, nr 34, s. 11-12.
 3. Hodowla zwierząt gospodarskich w Polsce, "Biuletyn Informacyjny" 2008, nr 10, s. 5-6.
 4. Kapusta F., Zmiany struktury agrarnej i kierunków produkcji rolniczej w Legnicko-Głogowskim Okręgu Miedziowym, PWN, Warszawa 1976.
 5. Kapusta F., Agrobiznes, Difin, Warszawa 2012.
 6. Rocznik Statystyczny Rolnictwa i Obszarów Wiejskich 2005, GUS, Warszawa 2005.
 7. Rocznik Statystyczny Rolnictwa i Obszarów Wiejskich 2007, GUS, Warszawa 2007.
 8. Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2010, GUS, Warszawa 2010.
 9. Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2003, GUS, Warszawa 2003.
 10. Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2005, GUS, Warszawa 2005.
 11. Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2008, GUS, Warszawa 2008.
 12. Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2009, GUS, Warszawa 2009.
 13. Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2011, GUS, Warszawa 2011.
 14. Rynek mięsa, IERiGŻ-PIB, ARR, MRiRW, 2011, nr 41.
 15. Rynek mięsa, IERiGŻ-PIB, ARR, MRiRW, 2012, nr 42.
 16. Stachak S., Podstawy metodologii nauk ekonomicznych, Książka i Wiedza, Warszawa 2003.
 17. Stachak S., Wstęp do metodologii nauk ekonomicznych, Książka i Wiedza, Warszawa 1997.
 18. Ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych z 22 maja 2009 r., DzU z 2009, nr 97, poz. 799.
 19. Ustawa o organizacji i rozrodzie zwierząt gospodarskich z dnia 22 listopada 2002 r., DzU z 2002, nr 207.
 20. Zwierzęta gospodarskie i wybrane elementy metod produkcji zwierzęcej. Powszechny spis rolny 2010, GUS, Warszawa 2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-5985
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu