BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Strzelecka Agnieszka (Politechnika Koszalińska)
Tytuł
Zmiany w strukturze oszczędności gospodarstw domowych w Polsce lokowanych w bankach w latach 2000-2010ƒ
Changes in the Structure of Household Savings in Poland Invested in Banks in the Years 2000-2010
Źródło
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2010, vol. 44, nr 2, s. 375-385, rys.
Słowa kluczowe
Oszczędności gospodarstw domowych, Kryzys finansowy, Depozyt bankowy, Analiza strukturalna
Household savings, Financial crisis, Bank deposit, Structural analysis
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
Podstawowym celem niniejszego artykułu była weryfikacja następującej tezy: W okresie kryzysu finansowego ulegną zmianie preferencje gospodarstw domowych w zakresie wyboru formy lokowania nadwyżek finansowych. Aby osiągnąć założony cel, przeprowadzono kwerendę literatury, zastosowano metodę prezentacji oraz oceny zgromadzonych danych, wykorzystując podstawowe narzędzia statystyczne. Główne źródło informacji do analizy stanowiły zestawienia statystyczne publikowane przez Narodowy Bank Polski. W pierwszej części artykułu, w oparciu o przeprowadzone badania literaturowe, przedstawiono rozważania na temat oszczędności gospodarstw domowych, z uwzględnieniem motywów oszczędzania. W drugiej części artykułu przeprowadzono analizę zmian w strukturze oszczędności gospodarstw domowych w Polsce lokowanych w bankach. Szczególną uwagę poświęcono zmianom, jakie nastąpiły w okresie globalnego kryzysu finansowego. Wyniki przeprowadzonych rozważań umożliwiły pozytywną weryfikacje postawionej tezy. (abstrakt oryginalny)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Błaszczuk D.J., Łukaszewski M., Oszczędności gospodarstw domowych w bankach oraz w funduszach zbiorowego inwestowania jako źródło finansowania rozwoju gospodarki polskiej, [w:] D. Dziawgo (red.), Indywidualni inwestorzy na rynku finansowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2004, s. 177.
 2. Browning M., Lusardi A., Household saving: Micro Theories and Micro Facts, Department of Economics Working Papers, Mc Maser University 1995.
 3. Dębski W., Grodecka A., Polskie fundusze inwestycyjne w okresie bessy na przykładzie funduszy akcyjnych i obligacyjnych - zagrożenie czy szansa na rozwój?, [w:] P. Karpuś, J. Węcławski (red.), Rynek finansowy w erze zawirowań, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, Lublin 2009, s. 143-152.
 4. Fatuła D., Zachowania polskich gospodarstw domowych na rynku finansowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2010, s. 39.
 5. Keynes J.M., Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003, s. 97-98.
 6. Kołodko G.W., Gotz-Kozierkiewicz D., Skrzeszewska-Paczek E., Hiperinflacja i stabilizacja w gospodarce postsocjalistycznej, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1991, s. 61-68.
 7. Kondrakiewicz T., Tendencje zmian strukturalnych na rynku funduszy inwestycyjnych w warunkach kryzysu, [w:] "Zeszyty Naukowe" nr 546, "Ekonomiczne Problemy Usług" nr 36, Finanse 2009 - Teoria i praktyka, Finanse publiczne, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2009, s. 143-151.
 8. Korenik D., Oszczędzanie indywidualne w Polsce. Produkty różnych pośredników i ich atrakcyjność, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2003, s. 28.
 9. Krześniak M., Kryzys pożera nasze oszczędności, "Rzeczpospolita" nr 98, "Ekonomia i Rynek", 27.04.2009 r., s. B10.
 10. Krześniak M., Podatek Belki po roku, "Gazeta gospodarcza". "Tygodnik Gazety Prawnej" nr 32 (888), 14 lutego 2003, s. 2.
 11. Krześniak M., Rekordowe depozyty, "Rzeczpospolita" nr 12, "Ekonomia i Rynek", 15.01.2009 r., s. B4.
 12. Miziołek T., Wpływ kryzysu finansowego na rynek funduszy inwestycyjnych w Polsce, [w:] P. Karpuś, J. Węcławski (red.), Rynek finansowy w erze zawirowań, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, Lublin 2009, s. 164.
 13. Krześniak M., PKO BP zbiera dziennie 200 mln zł, "Rzeczpospolita" nr 261, "Ekonomia i Rynek", 7.11.2008 r., s. B8.
 14. Pałaszewska-Reindl T., Michna W., Gospodarstwo domowe w życiu gospodarczym i społecznym Polski, [w:] Polskie gospodarstwa domowe. Życie codzienne w kryzysie, red. T. Połaszewska-Reindl, Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa 1986.
 15. Raport o sytuacji banków w 2008 roku, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa 2009, s. 23.
 16. Rytlewska G., Bankowość detaliczna - procesy oszczędzania i kredytowania gospodarstw domowych, [w:] Bankowość detaliczna. Potrzeby, szanse i zagrożenia, G. Rytlewska (red.), Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005, s. 29.
 17. Starczewska A., Wpływ systemu finansowego na strukturę oszczędności gospodarstw domowych, [w:] P. Karpuś, J. Węcławski (red.), Rynek finansowy w erze zawirowań, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, Lublin 2009, s. 350.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0459-9586
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu