BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Folwarski Mateusz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Sądownictwo polubowne i Arbitraż Bankowy jako organy pomagające konsumentowi na rynku usług finansowych
System of Conciliation and Bank Arbitration as the Authorities Supporting the Consumer in the Financial Service Market
Źródło
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2010, vol. 44, nr 2, s. 387-395, rys., tab.
Słowa kluczowe
Rynek usług finansowych, Ochrona konsumenta, Sądownictwo, Rozwiązywanie konfliktów, Roszczenia
Financial services market, Consumer protection, Judicature, Solving conflicts, Claims
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Związek Banków Polskich
Abstrakt
Ochrona konsumenta na rynku usług finansowych jest jednym z najważniejszych segmentów bezpieczeństwa konsumenta w dzisiejszym świecie. W Polsce ochroną konsumenta zajmują się instytucje rozpoznawcze, organy administracyjne oraz organizacje społeczne. Autor podjął próbę analizy sądownictwa polubownego. Sądy polubowne przy Komisji Nadzoru Finansowego, Związków Banków Polskich oraz Rzeczniku Ubezpieczonych pomagają w mediacji pomiędzy konsumentem, a instytucją finansową. Zakres ich działania jest bardzo szeroki, jednak liczba wniosków, które spływają do sądów nie jest znacząca. Organem, który pełni najistotniejszą funkcję pod względem liczby składanych wniosków i wydawanych orzeczeń jest Arbiter Bankowy przy Związku Banków Polskich. (abstrakt oryginalny)

The protection of the consumer in the financial service market is one of the most important consumer's security segments in the today's global world. In Poland, the protection of the consumer is the concern of identification institutions, executive authorities as well as social organizations. The author made an attempt to analyze the system of conciliation and arbitration. The courts of conciliation by the Committee of the Financial Control, Polish Banks Unions and the Spokesman of the Insured help the consumer to mediate with the financial institution. Their scope of operation is very broad, however, the number of motions which submit to courts is not significant. The authority whose function is the most important in terms of the number of submitted motions and issued rulings, is the Bank Arbiter, which is by the Polish Banks Union. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Dynowska A., Bankowy Arbitraż Konsumencki, [w:] B. Gnela, Ochrona konsumenta usług finansowych, Wolters Kluwer Business, Warszawa 2007, s. 281.
  2. Gnela B., Ochrona konsumenta usług finansowych, Wolters Kluwer Business, Warszawa 2007, s. 25.
  3. Janczyk M., Prawo Konsumenckie, Wydawnictwo AE Poznań 2008, s. 177.
  4. Rokita K., Prawa Konsumenta, LexisNexis, Warszawa 2009, s. 109.
  5. Rutkowska-Tomaszewska E., Naruszenie obowiązków informacyjnych banków w prawie umów konsumenckich, Wolters Kluwer Business, Warszawa 2009, s. 19.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0459-9586
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu