BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kicia Mariusz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Czy giełda to kasyno? : wpływ światowego kryzysu finansowego na postrzeganie mechanizmów giełdowych
Is the Exchange the Casino? : the World Financial Crisis Influence on the Stock Exchange Mechanisms Perception
Źródło
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2010, vol. 44, nr 2, s. 411-418, tab.
Słowa kluczowe
Giełda papierów wartościowych, Operacje otwartego rynku, Rynek papierów wartościowych
Stock market, Open market operations, Securities market
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Giełda Papierów Wartościowych w Wiedniu, Giełda Niemiecka
Vienna Stock Exchange,
Abstrakt
Artykuł prezentuje wyniki badań ankietowych inwestorów i osób bez doświadczenia inwestycyjnego, przeprowadzonych w okresie od sierpnia 2008 do czerwca 2010 roku. Wyniki wskazują, że choć kryzys finansowy negatywnie wpłynął na aktywność krajowych inwestorów indywidualnych, jednak wydaje się nie mieć wpływu na ich opinie na temat mechanizmów funkcjonowania giełdy, ryzyka inwestycyjnego i skuteczności metod analitycznych. Większość społeczeństwa nie utożsamia giełdy z grą losową i kasynem, choć odsetek ten jest mniejszy wśród kobiet niż u mężczyzn. Osoby bez doświadczenia giełdowego statystycznie częściej deklarują też opieranie się na intuicji i szczęściu jako "metodach" inwestowania. Inwestorzy i osoby bez doświadczenia inaczej postrzegają ryzyko inwestycyjne: w przypadku inwestorów ryzyko postrzegane jest w większym stopniu przez pryzmat premii za jego akceptację, w przypadku osób bez doświadczenia - w większym stopniu z perspektywy zagrożenia i utraty wartości aktywów. (abstrakt oryginalny)

The article presents the results of questionnaire investors and persons without the investment experience conducted from August 2008 to June 2010. Results show that though the world financial crisis influenced individual investors activity negatively it seems to be neutral to their opinions on the subject of the stock exchange mechanisms, investment risk and the effectiveness of analytic methods. The majority does not identify the exchange with gambling and casino, though the percentage is smaller among women than at men. Persons without the trading experience more often declare relying on intuition and good luck as the "methods" of investing. The investors perceive risk rather from the risk-premium perspective while those without the trading experience - fear about possibility of loss. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. De Bondt W., Values and Beliefs of Investors, [w:] Cetina K.K., Preda A. (red.), The Sociology of Financial Markets, Oxford University Press, New York 2006, s. 163-186.
  2. Dorsey W., Behavioral Trading. Methods for Measuring Investor Confidence, Expectations, and Market Trends, Thomson Texere, New York 2004, s. 61.
  3. Preda A., The Investor as a Figure of Global Capitalism, [w:] Cetina K.K., Preda A. (red.), The Sociology of Financial Markets, Oxford University Press, New York 2006, s. 141-162.
  4. Rocznik giełdowy 2009, Giełda Papierów Wartościowych, Warszawa 2009, s.117.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0459-9586
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu