BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gliński Janusz (Uniwersytet Gdański), Nowaczek Kamila (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Predykcja modelu tendencji rozwojowej w warunkach występowania wahań periodycznych
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Metody matematyczne, ekonometryczne i informatyczne w finansach i ubezpieczeniach. Część 1, 2006, s. 71-84, rys., tab., bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Prognozowanie zjawisk ekonomiczno-społecznych, Metody prognozowania, Prognozy ekonometryczne, Prognozy gospodarcze
Economic and social phenomenon forecasting, Forecasting methods, Econometric forecasts, Economic forecast
Abstrakt
Celem niniejszego opracowania jest porównanie metod uzyskiwania trafnych prognoz tych zjawisk ekonomicznych, występowanie których nieodłącznie związane jest ze zmianami o charakterze periodycznym. Zastosowanym przykładem są informacje o miesięcznym zróżnicowaniu dochodów budżetu państwa uzyskiwanych z tytułu podatku VAT od towarów i usług w Polsce. Spośród wielu wybrany został szereg przedstawiający w sposób niemal modelowy przebieg zjawiska złożonego z dwóch elementów: wyraźnie zarysowanego trendu liniowego i wahań sezonowych o cyklu rocznym. Dane wykorzystane w opracowaniu mają charakter obserwacji miesięcznych i są publikowane przez MFW w "International Financial Statistics" IMF, a w Polsce ukazują się w "Biuletynie Statystycznym" GUS. Prezentowane dane opracowane zostały do statystycznych i analitycznych celów Międzynarodowego Funduszu Walutowego, przy użyciu definicji i klasyfikacji stosowanych przez MFW w systemie GFS ("A Manual on Government Finance Statistics" IMF 1986). Ponadto, główne agregaty danych oraz ich metodologiczny opis są dostępne na internetowych stronach opracowanych przez MFW - dla upowszechnienia standardów prezentowania gospodarczych i finansowych danych - "Biuletynu Standardu Udostępniania Danych" (Dissemination Standard Bulletin Board). (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Cieślak M.: Prognozowanie gospodarcze. AE, Wrocław 1993.
 2. Constanster K.: Excel - rozwiązywanie problemów. Warszawa 1994.
 3. Czerwieński Z., Guzik В.: Prognozowanie ekonometryczne. PWE, Warszawa 1980.
 4. Delurgis S.A.: Principles and Applications. MacGrawHill, New York 1998.
 5. Gajda J.B.: Prognozowanie i symulacja a decyzje gospodarcze. C.H. Beck, Warszawa 2001.
 6. Holton J., Keating W.В.: Business Forecasting. McGraw Hill, New York 1998.
 7. Klein L.R.: Wstęp do ekonometrii. PWN, Warszawa 1965.
 8. Malina A.: O metodzie prognozowania szeregów czasowych z wahaniami sezonowymi. Zeszyty Naukowe. AE, Kraków 1996, nr 475.
 9. Manikowski A., Tarapata Z.: Prognozowanie i symulacja rozwoju przedsiębiorstw. Warszawa 2002.
 10. Markidakis S., Wheelwright S.C., McGee V.E.: Forecasting. Methods and Applications. John Wiley & Sons, New York 1983.
 11. Metody prognozowania. Zbiór zadań. Red. В. Radzikowska. AE, Wrocław 2001.
 12. Metody prognozowania ekonometrycznego z przykładami i zadania. Red. T. Kulawczuk. UG, Gdańsk 1983.
 13. Pawłowski Z.: Prognozy ekonometryczne. PWN, Warszawa 1973.
 14. Prognozowanie gospodarcze. Metody, zastosowania, przykłady. Red. E. Nowak. Agencja Wydawnicza "Placet", Warszawa 1998.
 15. Prognozowanie i symulacje. Red. W. Milo. UŁ, Łódź.
 16. Reitsch A.G.: Business forecasting. Prentice Hall 1998.
 17. Siedlecka U.: Prognozowanie ostrzegawcze w gospodarce. Warszawa 1996.
 18. Theil H.: Forecasts and Policy. North Holland, Amsterdam 1958.
 19. Wprowadzenie do ekonometrii w przykładach i zadaniach. Red. K. Kukuła. Warszawa 1996.
 20. Zeliaś A.: Ekonometryczne metody prognozowania procesów gospodarczych. AE, Kraków 1976.
 21. Zieliński Z.: Ekonometryczne metody analizy wahań sezonowych. Zeszyty naukowe. Politechnika Szczecińska, Szczecin 1969, nr 112.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu