BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dudek Mieczysław (Wyższa Szkoła Umiejętności Pedagogicznych i Zarządzania w Rykach)
Tytuł
Narkomania w wojsku : wybrane uwarunkowania
Drug Abuse in the Military
Źródło
Annales : etyka w życiu gospodarczym, 2009, vol. 12, nr 2, s. 187-194
Annales. Ethics in Economic Life
Słowa kluczowe
Żołnierz, Siły zbrojne, Wojsko, Narkomania, Narkotyki
Soldier, Armed forces, Army, Drug addiction, Drugs
Uwagi
summ.
Abstrakt
Narkomania staje się coraz większym problemem społecznym w Polsce, szczególnie zagrażającym w siłach zbrojnych. Warunki służby wojskowej mogą być czynnikiem stymulującym rozszerzanie się zjawiska narkomanii wśród żołnierzy, zwłaszcza u osób mniej odpornych psychicznie, słabych fizycznie i nieprzystosowanych do działania w zespole. Stres związany z gwałtownym przerwaniem lub ograniczeniem dotychczasowych więzi i relacji społecznych (z rodziną, kolegami, sympatią), potęgowany jest przez zamknięty charakter instytucji wojska (koszary) oraz mechanizmy funkcjonowania jednostki woskowej (ograniczającej wolność osobistą). Ważnym aspektem oceny narkomanii w wojsku jest normalny w tych warunkach dostęp do broni oraz charakter zadań wykonywanych przez współczesne siły zbrojne. Tymczasem do wojska powoływana jest młodzież coraz słabsza fizycznie i psychicznie. W obliczu tego problemu, od dowódców, przełożonych i wychowawców wymagana jest nie tylko duża wiedza psychologiczna i pedagogiczna, ale również duża świadomość etyczno-moralna. (fragment tekstu)

Drug abuse is a growing social problem in Poland and is a particularly serious problem in the Military. The conditions of military service may be a factor that stimulates drug addiction among soldiers, particularly those who are psychically and physically weak and not adapted to team work. The psychical stress that results from the abrupt breaking of existing bonds and social relationships(family, colleagues, partners) is intensified by spatial limits (military barracks), and the character of military units (personal freedom limitation). Another important aspect is, natural in this situation, access to weapons and the nature of tasks performed by a modern army. Yet the army continues to recruit young people who are physically and mentally weaker and weaker. In face of this problem, the commanders, supervisors and teachers are required to possess not only psychological and pedagogical knowledge, but also ethical and moral awareness. The article is based on empirical results of the test conducted in 2007 among 100 conscription soldiers of the Lublin Garrison of the Polish Army. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. P. Robson, Narkotyki, Medycyna Praktyczna, Kraków 1997.
 2. M. Jędrzejko, Narkotyki i narkomania w Wojsku Polskim, Aspra, Warszawa-Pułtusk 2005.
 3. Cz. Cekiera, Ryzyko uzależnień, TN KUL, Lublin 2001, s. 22.
 4. K. Kmiecik-Baran, Narkomania, diagnoza, interwencja, profilaktyka, Gdańsk 2000, s. 29.
 5. B. Urban, Zaburzenia w zachowaniu i przestępczość młodzieży, Kraków 2000, s. 2002-203.
 6. Z. Bieżuński, Charakterystyka populacji młodzieży męskiej stające do poboru - zdolność do odbycia służby woskowej, [w:] G. Rowiński (red.), Psychospołeczne aspekty przygotowania poborowych do pełnienia zasadniczej służby wojskowej, Warszawa 2002, s. 18.
 7. M. Jędrzejczak, Stan zagrożenia zdrowia poborowych i żołnierzy zjawiskami patologii społecznej, Warszawa 1997.
 8. O. Mejer-Zahorowski, J. Zimak, Problemy narkomanii. Materiały pomocnicze dla dowódców i wychowawców, Warszawa 1998, s. 8.
 9. W. Nowosielski, Charakterystyka społeczno-demograficzna żołnierzy zasadniczej służby wojskowej, [w:]G. Rowiński (red.), Psychospołeczne aspekty przygotowania poborowych do pełnienia zasadniczej służby wojskowej, s. 25-35.
 10. M. Jędrzejko (red.), Narkotyki. Rozpoznawanie i podstawy profilaktyki, Warszawa 2002, s. 12.
 11. M. Jędrzejko, N. Chabior, J. Potoka, Podstawowe problemy profilaktyki narkotykowej, [w:] M. Jędrzejko (red.), Narkotyki-rozpoznanie i podstawy profilaktyki, Warszawa 2002, s. 24-25.
 12. R. Bera, Metodyka kształtowania postaw żołnierskich, Warszawa 1999, s. 11.
 13. R.M. Kalina, Dyspozycje psychofizyczne poborowych, [w:] G. Rowiński (red.), Psychospołeczne aspektyprzygotowania poborowych do pełnienia zasadniczej służby wojskowej, s. 39-48.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-2226
Język
pol
URI / DOI
http://hdl.handle.net/11089/2425
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu