BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czechowska Iwona D. (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Dylematy aktywności banków na rynku skarbowych instrumentów dłużnych
Dilemmas of Banks' Activity on the Treasury Debt Market
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2013, t. 279, s. 171-186, tab., rys., bibliogr. 25 poz.
Tytuł własny numeru
Problemy i wyzwania finansów publicznych u progu dekady członkostwa Polski w Unii Europejskiej
Słowa kluczowe
Instrumenty dłużne, Bony skarbowe, Obligacje skarbowe, Rynek papierów skarbowych, Inwestycje, Banki
Debt instrument, Treasury bill, Treasury bond, Treasury securities market, Investment, Banks
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem tego artykułu będzie przedstawienie aktywności banków na rynku skarbowych instrumentów dłużnych oraz ich uwarunkowań i dylematów. Powyższa problematyka zostanie ujęta w kontekście finansowania długu publicznego i będzie odnosiła się do dwóch rodzajów instrumentów: bonów i obligacji skarbowych. Podejmując problematykę instrumentów dłużnych należy zwrócić uwagę na ich istotę, zróżnicowanie, cele emisji oraz wykorzystanie przez inwestorów. Z kolei nawiązując do roli banków na tym rynku trzeba analizować ich aktywność na rynku pierwotnym i wtórnym. Opracowanie składa się z trzech części. W pierwszej przedstawiono bony skarbowe na tle instrumentów dłużnych. W drugiej ukazano specyfikę obligacji skarbowych, zwracając uwagę na organizację rynku, w trzeciej - opisano wykorzystanie bonów i obligacji skarbowych przez sektor bankowy. (fragment tekstu)

Financial market offers various possibilities. One of its major elements are debt instruments, including the treasury debt instruments. They are important for the economy and its various participants, including the banking sector, because they attend primary and secondary markets. The presentation focuses on areas of bank's activity in the treasury debt instruments (bills) and T-bonds market. First, the significance of above issues is connected with the role of Treasury debt instruments (financing the needs of the state budget and enabling the surplus funds transfer between sectors). Secondly, the project seems to be highly attractive to potential investors. The study will involve the commercial banks participation in this market. Commercial banks will represent the whole banking sector institutions since the activity of cooperative banks in this area is limited. The work will be placed in the context of public debt financing and will refer to two types of instruments: treasury bills and bonds. While dealing with debt instruments, it is necessary to concentrate on their essence, diversity, emission targets and potential investors. Then, referring to the role of banks in this market it is highly recommended to notice their activity in the primary and secondary market. The work consists of three parts. In the first one, there are introduced treasure bills as debt instruments and as a way of banking investment. The second part shows specification and banks' activity in the financial market segment and the last part describes the usage of treasury bills and bonds by the banking sector. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Czechowska I. D. (2007), Banki w roli instytucji zajmujących się organizacją rynku pierwotnego i obrotu wtórnego na rynku skarbowych instrumentów dłużnych, [w:] Harmonizacja rynków finansowych i Finansów przedsiębiorstw w skali narodowej i europejskiej, A. Bogus, M. Wypych (red.), Difin, Warszawa.
 2. Dębski W. (2007), Rynek finansowy i jego mechanizmy. Podstawy teorii i praktyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 3. Diedrigkeit R. (2003), Rynek pieniądza i papierów wartościowych, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa.
 4. Dług publiczny 2003. Aneks do Raportu Rocznego (2004), Ministerstwo Finansów, Warszawa.
 5. Dług publiczny 2004. Aneks do Raportu Rocznego (2005), Ministerstwo Finansów, Warszawa.
 6. Dług publiczny 2006. Aneks do Raportu Rocznego (2007), Ministerstwo Finansów, Warszawa.
 7. Dług publiczny 2008. Aneks do Raportu Rocznego (2009), Ministerstwo Finansów, Warszawa.
 8. Dług publiczny 2011. Aneks do Raportu Rocznego (2012), Ministerstwo Finansów, Warszawa.
 9. Dobosiewicz Z. (2003), Bankowość, PWE, Warszawa.
 10. Instrumenty dłużne w gospodarce (2010), D. Czechowska (red.), CeDeWu, Warszawa.
 11. Marchewka-Bartkowiak K. (2008), Zarządzanie długiem publicznym, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 12. Miklaszewska E. (2010), Bank na rynku finansowym: Problemy skali, efektywności i nadzoru, Oficyna Wolters Kluwer business, Kraków.
 13. Raport o sytuacji banków za rok 2007 r. (2008), Urząd Komisji Nadzoru finansowego, Warszawa.
 14. Raport o sytuacji banków za rok 2010 r. (2011), Urząd Komisji Nadzoru finansowego, Warszawa.
 15. Regulamin pełnienia funkcji Dealera Skarbowych Papierów Wartościowych z dnia 8 sierpnia 2006 (2006), Ministerstwo Finansów, Warszawa.
 16. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2004 (2005), Narodowy Bank Polski, Warszawa.
 17. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2005 (2006), Narodowy Bank Polski, Warszawa.
 18. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2007 (2008), Narodowy Bank Polski, Warszawa.
 19. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2008 (2009), Narodowy Bank Polski, Warszawa.
 20. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2009 (2010), Narodowy Bank Polski, Warszawa.
 21. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2010 (2012), Narodowy Bank Polski, Warszawa.
 22. Rozwój systemu finansowego w Polsce w latach 2002-2003 (2004), Narodowy Bank Polski, Warszawa.
 23. Rynek papierów wartościowych strefy euro (2007), W. Przybylska-Kapuścińska (red.), Oficyna Wolters Kluwer business, Kraków.
 24. Strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2010-2012 (2009), Ministerstwo Finansów, Warszawa.
 25. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (2005), DzU, nr 183, poz. 1538, z późn. zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu