BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Będzieszak Marcin (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Procesy przekształceń form organizacyjnych realizacji zadań przez jednostki samorządu terytorialnego
Transformation Processes Of Organizational Forms In Local Government
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 100, s. 5-15, tab.
Tytuł własny numeru
Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego wobec procesów rozwoju regionów: VIII Forum Samorządowe
Słowa kluczowe
Samorząd terytorialny, Przekształcenia organizacyjne, Finanse publiczne
Local government, Organisational transformation, Public finance
Uwagi
summ.
Abstrakt
Jednostki samorządu terytorialnego zadania własne określone ustawami ustrojowymi (odpowiednio ustawą o samorządzie gminnym, ustawą o samorzą-dzie powiatowym oraz ustawą o samorządzie województwa) mogą realizować za pomocą różnych form organizacyjnych. Ustawa o finansach publicznych wskazuje jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe, jednocześnie określając, że jednostka samorządowa może być udziałowcem (akcjonariuszem) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (spółki akcyjnej), stąd spółka kapita-łowa także może służyć realizacji zadań samorządowych. Celem artykułu jest analiza tendencji w zakresie przekształceń jednostek organizacyjnych podsektora samorządowego oraz ich przyczyn.(tekst z oryginału)

The aims of this article is to analyze trends and causes of a transformation of local government's entities. Local government units in Poland have a relatively large choice of different organizational forms to perform tasks - from those that are reserved for the public sector to private law bodies. The analysis shows that local government compa-nies (limited companies, stock companies owned by local government) are more and more commonly chosen. On the other hand, local governments convert municipal budg-etary establishments into budgetary units. Trend of adaptation of organizational form to the nature of the task - introduction of payment and more efficient organizational forms, in those cases where this is possible, and therefore the process of marketization of cer-tain public services is noticeable. This process, however, is visible only in the context of payment, not the privatization of government companies.(original abstact)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Z. Grzymała, Restrukturyzacja sektora komunalnego w Polsce. Aspekty organizacyjno- -prawne i ekonomiczne, Oficyna Wydawnicza SGH, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2010, s. 27.
  2. Bank komunalny lekarstwem na chore finanse, Portal Samorządowy, http://www.portalsamorzadowy.pl/ (15.06.2012).
  3. W. Bachor, Efektywność majątku trwałego w spółkach komunalnych. Wybrane zagadnienia i wyniki badań, Oficyna Wydawnicza SGH, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2009, s. 38.
  4. W. Bachor, Efektywność majątku..., s. 108.
  5. Ł. Pokrywka, Monitoring zadłużenia miast wojewódzkich, Instytut Kościuszki, Kraków 2011, s. 6.
  6. K. Ostrowska, Prywatyzacja z przeszkodami, Parkiet.com, http://www.parkiet.com - dostęp 15.05.2012; K. Ostrowska, Gminy wyprzedają się wolniej, "Rzeczpospolita" - wydanie interne-towe; http://www.ekonomia24.pl/ (15.05.2012).
  7. D. Kostyra, Gminy czeka przyspieszenie prywatyzacji, Wspólnota, http://www.wspolnota. org.pl (15.05.2012).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu