BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kula Monika, Małachowski Andrzej
Tytuł
Internet jako platforma komunikacji społecznej : analiza i ocena wyników badań własnych
Internet as the platform of social communication : Analysis and value estimation of the own research
Źródło
Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa, 2010, nr 574, s. 109-125, rys., tab., bibliorg. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Współczesne aspekty informacji. T. 3
Słowa kluczowe
Platformy internetowe, Użytkownicy internetu, Komunikowanie społeczne, Wyniki badań
Internet platforms, Internet users, Social communication, Research results
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Współcześnie Internet jest największym pod względem dostępu i przekazu treści uniwersalnym, globalnym medium komunikacyjnym. Liczba jego użytkowników na świecie sięga miliarda. Zastosowania Internetu zmieniają obraz naszej cywilizacji, w szczególności nauki, gospodarki, kultury i społeczeństwa. Uniwersalność i zakres zastosowań tego medium wywierają również ogromną presję konkurencyjną na tradycyjne media, m.in.: prasę, telefonię, radio, telewizję, film (przekaz wideo). Swoistym fenomenem Internetu, jako medium komunikacyjnego jest stworzenie szerokiego forum komunikacji społecznej. W wirtualnej przestrzeni, na platformie szeregu dostępnych, internetowych form komunikacji, w pełni i szczególnie intensywnie realizuje się odwieczna potrzeba rodzaju ludzkiego- nieograniczone komunikowanie się w ramach różnorodnych grap i społeczności. Jednocześnie wirtualne media i formy komunikacji tworzą uniwersum ich kreacji i spajania się. W artykule przedstawimy analizę i ocenę wyników badań własnych (2008) dotyczących wykorzystania usług komunikacyjnych Internetu na potrzeby komunikacji społecznej wśród polskich użytkowników Sieci. (abstrakt oryginalny)

In our times, the Internet is the largest universal and global communication medium in terms of access and transmission capacity. The number of Internet users is close to a billion and growing. Internet applications transform the shape of our civilization, particularly science, economy, culture and society. Its universal character and range of applications exert a competitive pressure on traditional media, such as the press, telecommunication, radio, television and film (video transmission). One of the most striking phenomena of the Internet is its capacity to form broad platforms of social communication. The virtual space, with its multitude of means and forms of communication, in a full and particularly intensive way caters for the eternal need of mankind - unlimited communication within large and varied groups, communities and societies. At the same time, the virtual media and communication forms constitute a universum for creation and reinforcement of such groups. The paper aims to analyse and appraise results of the author's research (2008) on the use of communicative aspects of the Internet for social communication among Polish Internet users. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. [BBWA04] Beck A., Bennett P., Wall P. 2004. A Communication Studies: The Essen- tial Introduction, Routlege, London/New York.
  2. [CASS07] Castells M. 2007. Społeczeństwo sieci. PWN Warszawa.
  3. [GRZE06] Grzenia J. 2006. Komunikacja językowa w Internecie. PWN Warszawa.
  4.   [KULA08] Kula M.2008. Internet jako platforma komunikacji społecznej, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, (praca magisterska).
  5. [KONSO8] Konsumpcja mediów. Sposoby korzystania z mediów wśród internautów. 2008. Raport PBI/Gemius, www.audyt.gemius.pl/analizy, czerwiec.
  6. [KORZ07] Korzystanie z Intemetu.2007. Komunikat z badań, CBOS, Warszawa.
  7. [MALA05] Małachowski A. 2005. Środowisko wirtualnego klienta, wyd. AE Wrocław.
  8. [MALA08] Małachowski A. 2008. Internet jako platforma konkurencji mediów komunikacyjnych, mat. konf. Informacja w społeczeństwie XXI wieku, Uniwersytet Warmińsko- Mazurski, Olsztyn.
  9. [OLSZOó] Olszański L.2006. Dziennikarstwo obywatelskie. Wyd. Akad. i Profesjonalne, Warszawa.
  10. [TADĘ02] Tadeusiewicz R. 2002. Społeczność Internetu, Akad. Oficyna Wyd. EXIT, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-7727
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu