BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Januszewska Małgorzata (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Przeorek-Smyka Renata (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Information and Communication Technologies in Travel Agencies
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Scientific Journal. Service Management, 2013, vol. 10, s. 19-32, tab., rys., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Biuro podróży, Technologia komunikowania, Technologie informacyjne i telekomunikacyjne
Travel agency, Communication technology, Information and Communication Technology (ICT)
Uwagi
summ.
Abstrakt
Rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych ma wpływ na rozwój biur podróży w skali lokalnej jak i całego świata.

ICTs (Information and Communication Technologies) have introduced changes into contemporary consumers' lifestyle, since along with the availability of computers,the Internet, mobile phones and other technologies, consumers obtained access to information, products and services, as well as people characterized by similar interests. The objective of the hereby article is to present changes and effects brought about by ICT development in distribution activities of a travel agency. In order to accomplish the set objective it was necessary to review professional literature and perform due observations of business practice.(original abstract)(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Google and OBOP (2009). Raport 2009, http://static.googleusercontent.com (accessed on 10.01.2012).
 2. Kubiak, B. (2006). Model zarządzania informacją turystyczną. Zeszyty Naukowe nr 429. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
 3. Marek, R. (2009). Determinanty rozwoju polskich biur podróży w Internecie. Warszawa:Wydawnictwo Promotor
 4. Michalska-Dudek, I. Przeorek-Smyka, R. (2010). Marketing biur podróży. Warszawa:Wydawnictwo C.H. Beck
 5. Nalazek, M. (2010). Internetowe kanały dystrybucji na rynku turystycznym. Warszawa:Difin.
 6. Olszewska, K. (2009). Nowe trendy na rynku usług łączności elektronicznej Unii Europejskiej w pierwszej dekadzie XXI wieku (e-book no. 2). Prace Naukowe WPAiE. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, www.bibliotekacyfrowa.pl (accessed on 25.01.2012).
 7. Orlewska, E. (2009). Porównywarka turystyczna a internetowe biuro podróży - główne różnice. Travel Marketing, www.travelmarketing.pl (accessed 16.11.2011)
 8. The Act dated 29th August 1997 on tourism services (uniform text in Journal of Laws of2004, No. 223, item 226)
 9. TravelClick (2005-2010) Hotel Market Performance. Annual Raports 2005, 2006,2007, 2008, 2009, 2010, www.travelclic.net (accessed on 10.01.2012).
 10. Tourism and Regional Development. New Pathways (2006). M. Giaoutzi, P. Nijkamp (eds.). Aldershot: Ashgate Publishing.
 11. Central Register of Tourism Organizers and Intermediaries (2010), www.turystyka.gov.pl (accessed on 10.01.2012).
 12. UNEP (2002). Industry as a partner for sustainable development. Tourism Report UNEP 2002, http://www.gdrc.org/uem/eco-tour/WSSD-tourism.pdf (accessed on 20.01.2012).
 13. Januszewska, M. (2003). Struktura rynku biur podróży. In: S. Bosiacki. Gospodarka turystyczna w XXI wieku - stan obecny i perspektywy rozwoju. Poznań: Wydawnictwo AWF w Poznaniu
 14. Konieczna-Domańska, A. (1999). Biura podróży na rynku turystycznym. Warszawa:Wydawnictwo Naukowe PWN
 15. Łazarek, M. Łazarek, R. (2002). Gospodarka turystyczna. Warszawa: Wyższa Szkoła Ekonomiczna.
 16. PBI Gemius (2009). Megapanel Gemius 2009, www.panel.pbi.org.pl (accessed on 10.01.2012).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1898-0511
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu