BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Długosz Piotr (Uniwersytet Rzeszowski)
Tytuł
Sytuacja absolwentów studiów wyższych na rynku pracy a jakość wykształcenia
Situation of High School Graduates on Job Market and the Quality of Education
Źródło
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2013, z. nr 33, s. 43-54, bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Jakość kształcenia, Zatrudnienie absolwentów szkół wyższych, Rynek pracy, Wykształcenie
Quality education, University graduate employment, Labour market, People's education
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł prezentuje wyniki badań "Bilans Kapitału Ludzkiego", które pokazują wpływ jakości wykształcenia na sytuację absolwentów na rynku pracy. Prowadzone analizy wskazują, że jakość wykształcenia mierzona prestiżem uczelni ma znaczenie w określaniu pozycji absolwentów na rynku pracy. Absolwenci prestiżowych uczelni częściej podejmują pracę, rzadziej są bezrobotnymi, częściej pracują na umowę o pracę, częściej posiadają firmy i zajmują wysokie pozycje zawodowe. Absolwenci tych uczelni odczuwają też wyższy poziom zadowolenia z pracy oraz mają znacznie wyższe zarobki. Przeprowadzone analizy pokazały, że im wyższa ranga ukończonej uczelni, tym lepsza sytuacja absolwentów na rynku pracy. (abstrakt oryginalny)

The article presents results of researches of Human Capital Balance. They determine the influence of education level on graduates' position on job market. The analisys which are carried out indicate that quality of education that is measured by the prestige of universities has got the significance of determining the level of graduates on job market. Graduates of prestigius universities take more often jobs, they are less often jobless, they more often work on contract of service, they more often have firms, and they take high professional positions. Graduates of these universities have got higher level of satisfaction of their job and they earn more, too. The analisis which had been carried out showed that the more the rank of university that the better situtation of graduates on job market. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baza danych badań ludności 2010-2011, http://bkl.parp.gov.pl/bazy-danych/ (stan na dzień 10.09.2012).
 2. Beck U., 2002, Społeczeństwo ryzyka, Scholar, Warszawa.
 3. Bilans Kapitału Ludzkiego w Polsce, 2012, PARP-UJ, Warszawa.
 4. Borowicz R., 2008, Kwestie społeczne: Trudne do rozwiązania czy nierozwiązywalne?, Adam Marszałek, Toruń.
 5. Demograficzne Tsunami, 2011, Instytut Sokratesa, Warszawa.
 6. Drucker P.F., 1999, Społeczeństwo pokapitalistyczne, PWN, Warszawa.
 7. Freeman R.B., 1976, The OvereducatedAmerican, New York.
 8. Giddens A., 2009, Europa w epoce globalnej, PWN, Warszawa.
 9. Gmerek T., 2011, Edukacja i nierówności społeczne, Impuls, Kraków.
 10. Górniak J. (red.), 2012, Kompetencje jako klucz do rozwoju Polski, PARP-UJ, Warszawa.
 11. Hejwosz D., 2010, Edukacja uniwersytecka i kreowanie elit społecznych, Impuls, Kraków.
 12. Kozyr-Kowalski S., 2005, Uniwersytet a rynek, Wydawnictwo UAM, Poznań.
 13. Kwieciński Z., 2012, Pedagogie postu, Impuls, Kraków.
 14. Melosik Z., 2010, Dyplom akademicki i sukces życiowy [w:] Młodzież i sukces życiowy, red. D. Hildebrandt-Wypych, K. Kabacińska, Impuls, Kraków.
 15. Pańków M., 2012, Młodzi na rynku pracy, ISP, Warszawa.
 16. Ranking uczelni akademickich, http://www.perspektywy.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=5074&Itemid=909 (stan na dzień 10.09.2012).
 17. Szafraniec K., 2011, Młodzi 2011, Warszawa.
 18. Thurow L.C., 1972, Education and economic equality, ,,The Pablic Interest" nr 28.
 19. Trajektorie migracyjne województwa podkarpackiego, 2010, CDS, Kraków.
 20. Woźny z dyplomem, http://gazetapraca.pl/gazetapraca1,90443,12443887,Wozny_z_dyplomem_Coraz_wiecej_pracownikow_ma_za_wysokie.html (stan na dzień 10.09.2012).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-5084
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu