BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Miś Alicja (Akademia Ekonomiczna w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Awans pracowniczy a polityka kadrowa przedsiębiorstw
Promotion of Workers and Personnel Policy of an Enterprise
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1990, nr 332, s. 15-24, tab., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Awans pracowniczy, Kadry, Szkolenie pracowników, Przedsiębiorstwo, Działalność socjalna przedsiębiorstwa
Workers promotion, Department of human resources, Manpower training, Enterprises, Social enterprise activity
Uwagi
rez., summ.
Abstrakt
W niniejszym artykule przedstawiono zagadnienia awansu pracowniczego oraz awans pracowniczy w polityce kadrowej przedsiębiorstwa.

The effectively pursued policy of promoting workers is one of the main tools of managing man resources in the process of personnel policy realized by every enterprise. In practice, establishments realize the personnel policy through specialized subjects, employment services, that are confronted with many difficulties when dealing with the promotion of workers. The causes of these limitations lie, on the one hand, in too poorly developed theory of higher order, which renders it difficult to determine univocally the ideas on the microscale of an establishment. On the other hand, the subjective component considered, it is difficult to carry out the idea of promotion and to translate it into the language of direct practical activities. The first part of the paper deals with the deliberations on the general theory of social mobility. In the second part of the paper this theory, related to the scale of an establishment, has been referred to the definite tasks of an employment service. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bursche K., Awans robotników w zakładzie przemysłowym, Warszawa 1973.
 2. Kabaj M., Propozycje zmian w systemie awansu, "Życie Gospodarcze" 1977, nr 22.
 3. Kaye B. L., Procesy oceny pracy i rozwoju kadry zawodowej, małżeństwo z rozsądku, "Humanizacja Pracy" 1986, nr 2.
 4. Koralewicz-Zębik J., Talent i wiedza nie popłacają, "Zarządzanie" 1986, nr 3.
 5. Michoń F., Rola IPiSS w rozwoju polityki społecznej i ekonomiki pracy, "Polityka Społeczna" 1987, nr 9.
 6. Muszyński B., Kogo awansować?, "Zarządzanie" 1985, nr 10.
 7. Najduchowska H., Kwalifikacje i drogi zawodowe dyrektorów przedsiębiorstw przemysłowych. Studium socjologiczno-historyczne, PWN, Warszawa 1984.
 8. Pawlak Z., Koncepcja awansu w wielowymiarowej przestrzeni pracowniczej zakładu pracy, "Doskonalenie Kadr Kierowniczych" 1986, nr 9.
 9. Pączkowska M., Motywacyjne aspekty awansu zawodowego w organizacji, "Organizacja i Kierowanie" 1978, nr 1.
 10. Pączkowska K., Wartość instrumentalna i funkcja motywacyjna awansu, w: Systemy wartości w środowisku pracy, praca zbiorowa pod red. X. Gliszczyńskiej, KiW, Warszawa 1982.
 11. Pocztowski A., Wewnątrzzakładowy rynek pracy, "Polityka Społeczna" 1986, nr 10.
 12. Podstawy ekonomiki pracy, praca zbiorowa pod red. F. Michonia, KiW, Warszawa 1978.
 13. Podstawy polityki kadrowej w przedsiębiorstwie, praca zbiorowa pod red. J. Orczyka, PWN, Warszawa-Poznań 1986.
 14. Pohoski M., Ruchliwość społeczna a nierówności społeczne, "Kultura i Społeczeństwo" 1983, nr 4.
 15. Rummel-Syska Z., Rola stosunków międzyludzkich w realizacji celów humanizacji pracy, w: Socjologia w zakładzie pracy, praca zbiorowa pod red. S. Widerszpila, IW CRZZ, Warszawa 1976.
 16. Sarapata A,, Studia nad uwarstwieniem i ruchliwością społeczną w Polsce, Warszawa 1965.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu