BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Karpio Andrzej (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Żebrowska-Suchodolska Dorota (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku)
Tytuł
Stabilność strategii inwestycyjnych OFE na tle rynku FIO stabilnego wzrostu w latach 2005-2010
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach 2010, 2012, s. 91-110, tab., wykr., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Rynek kapitałowy, Rynek papierów wartościowych, Giełda papierów wartościowych, Fundusze emerytalne, Fundusze inwestycyjne, Strategia inwestycyjna
Capital market, Securities market, Stock market, Pension funds, Investment funds, Investment strategy
Abstrakt
Głównym celem pracy jest próba porównania stabilności strategii inwestycyjnych obu grup funduszy : FIO stabilnego wzrostu i OFE. Stabilność rozumiana jest jako równość zeru, w sensie statystycznym, średnich miar korelacji pomiędzy wskaźnikami aktywnego zarządzania kapitałami w kolejnych okresach. Uzyskane wyniki interpretowane są w terminach całego rynku, a nie poszczególnych funduszy, jak ma to miejsce przy wykorzystaniu klasycznych miar efektywności w postaci wskaźników Treynora, Sharpe'a i Jensena. Zarówno fundusze emerytalne, jak i otwarte fundusze inwestycyjne stabilnego wzrostu do 40% swoich aktywów lokują w akcje, a pozostałą część w instrumenty dłużne. Dlatego ich strategie inwestycyjne można uznać za zbliżone do siebie. Praktyka pokazuje, że fundusze emerytalne najczęściej ponad 30% aktywów mają ulokowane w akcje. Jednym z etapów przeprowadzonych badań jest wyznaczanie linii charakterystycznych funduszy. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Carhart M. : On persistence in mutual funds performance. "Journal of Finance", 1997, No. 52.
 2. Hendrick D., Patel J., Zeckhauser R. : Hot hands in mutual funds : Short run persistence of relative performance, 1978-1988. "Journal of Finance", 1993, No. 48.
 3. Derwall J., Huij J. : "Hot Hands" in bond funds. "Journal of Banking and Finance", 2008, No. 32.
 4. Doornik J.A., Hansen H. : An Omnibus Test for Univariate and Multivariate Normality. "Economic Working Papers", 1994, W4 & 91, Nuffield College.
 5. Dorosiewicz S., Gruszczyński M., Kołatkowski D., Kuszewski T., Podgórska M., Syczewska E. : Ekonometria. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 1996.
 6. Ekonometria współczesna. Red. Osińska M., Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Toruń 2007.
 7. Karpio A., Żebrowska-Suchodolska D. : The investigation of short term persistence in the relative performance of equity mutual funds operating on polish capital market. "Polish Journal of Environmental Studies", 2009, Vol. 18, No. 5B.
 8. Karpio A., Żebrowska-Suchodolska D. : Krótkoterminowa stabilność strategii inwestycyjnych FIO zrównoważonych funkcjonujących na polskim rynku kapitałowym. W : Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach 2009, Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice 2011.
 9. Karpio A., Żebrowska-Suchodolska D. : Stabilność strategii inwestycyjnych FIO akcji w latach 2003-2009. Zeszyty Naukowe Nr 612 Uniwersytetu Szczecińskiego, Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia nr 28, Szczecin 2010.
 10. Karpio A., Żebrowska-Suchodolska D. : Stabilność strategii polskich FIO inwestujących na rynkach globalnych w okresie kryzysu finansowego. Referat wygłoszony na konferencji Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych, Warszawa 2010.
 11. Karpio A., Żebrowska-Suchodolska D. : Polski rynek otwartych funduszy inwestycyjnych na tle rynku europejskiego. "Polityki Europejskie, Finanse i Marketing", 2010, nr 4(53).
 12. Kufel T. : Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu Gretl. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 13. Luszniewicz A., Słaby T. : Statystyka z pakietem komputerowym Statistica pl. C.H.Beck, Warszawa 2003.
 14. Malkiel B. : Returns from investing in equity funds 1971 to 1991. "Journal of Finance" , 1995, No. 50.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu