BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Malicki Krzysztof (Uniwersytet Rzeszowski)
Tytuł
Rzeszowscy studenci i ich pierwsza aktywność zawodowa
Students from Rzeszów and Their First Professional Activity
Źródło
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2013, z. nr 33, s. 109-117, rys., tab., bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe
Studenci, Rynek pracy, Kariera zawodowa, Wolontariat, Badania ankietowe, Aktywność zawodowa ludności
Students, Labour market, Professional career, Volunteering, Questionnaire survey, Activity rate of population
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Rzeszów
Abstrakt
Artykuł zawiera wyniki badań wśród studentów największych uczelni w Rzeszowie. Analizie poddano aktywność studentów na rynku pracy, aktywność w organizacjach studenckich oraz w działalności wolontariackiej. Podczas badania uwzględniono także opinie o perspektywach młodych ludzi na znalezienie pracy po studiach oraz ocenę przydatności zdobywanej wiedzy z punktu widzenia poszukiwań przyszłej pracy. (abstrakt oryginalny)

The article contains the results of the research conducted among students of the biggest universities in Rzeszów (University of Rzeszów, Rzeszów University of Technology, University of Information and Management in Rzeszów, PROMAR). The text analyses the activity of students on the labor market and their activity in students organizations and volunteering. The research also included opinions about perspectives of finding a job after graduation as well as usefulness of acquired knowledge in future work search. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Buczyńska M., Kuncio B., Potocka E., 2013, Studenci rzeszowskich uczelni wobec rynku pracy. Raport z badań przeprowadzonych w ramach kursu praktycznego z badań techniką CAPI, Rzeszów.
  2. Główny Urząd Statystyczny, 2010, Wejście ludzi młodych na rynek pracy. Materiał na konferencję prasową w dniu 23 lutego 2010 r. Raport GUS.
  3. Kulczycka A., 2012, Rzeszów statystycznie studentami stoi, "Gazeta Wyborcza" z 12.10.
  4. List Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Ministra Pracy i Polityki Społecznej do rektorów uczelni wyższych, "Gazeta Wyborcza" z 23.09.2012.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-5084
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu