BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Paliga Elżbieta, Chmurkowski Krzysztof
Tytuł
Zarządzanie ryzykiem w administracji publicznej w świetle zmian ustawy o finansach publicznych
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Zarządzanie w administracji publicznej : narzędzia, 2012, s. 99 - 121, rys., tab., bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Administracja publiczna, Finanse publiczne, Zarządzanie ryzykiem, Kontrola finansowa, Audyt wewnętrzny
Public administration, Public finance, Risk management, Financial control, Internal audit
Abstrakt
Jedną z przesłanek do zmiany systemu zarządzania w administracji publicznej była zmiana ustawy o finansach publicznych w 2009 roku, która wymusza nowe, menedżerskie podejście do zarządzania kadry kierowniczej administracji publicznej. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych od 1 stycznia 2010 roku wprowadziła w miejsce pojęcia kontroli finansowej nowe pojęcie kontroli zarządczej. Pojęcie kontroli zarządczej nierozerwalnie wiąże się z procesem zarządzania w ujęciu klasycznym, rozumianym jako usystematyzowana sekwencja funkcji kierowniczych, w których następuje sprzężenie zwrotne pomiędzy planowaniem i kontrolą. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Czerwiński K.: Audyt wewnętrzny. InfoAudit Sp. z o.o., Warszawa 2004.
 2. Deloitte: The risk inteligent chief executive. Warszawa 2005.
 3. Deloitte: Zarządzanie ryzykiem jako element podnoszenia wartości organizacji i budowy ładu korporacyjnego. Warszawa 2008.
 4. Dublaszewski M.: Zarządzanie ryzykiem w sektorze publicznym. "Gazeta Prawna" z 14.05.2008.
 5. http://samorzad.infor.pl/sektor/finanse/rachunkowosc_budzetowa/artykuly/388592,zarzadzanie_ryzykiem_w_sektorze_publicznym/html, dostęp: 20.03.2011.
 6. Kaczmarek T.: Zarządzanie ryzykiem. Ujęcie interdyscyplinarne. Warszawa 2010.
 7. Kiziukiewicz T.: Rachunkowość zarządcza. Red. T. Kiziukiewicz. Wrocław 1997.
 8. Klimczak K.M.: Zarządzanie ryzykiem. http://kmklim.republika.pl/ekonomi/riskmana.html, dostęp: 31.03.2011.
 9. Kodeks etyki oraz Międzynarodowe standardy praktyki zawodowej audytu wewnętrznego. The Institute of Internal Auditors, Warszawa 2011.
 10. Komunikat nr 6 Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2010 r. w sprawie standardów definiowania celów dla jednostek sektora finansów publicznych w zadaniowym planie wydatków na rok 2011. Dz. Urz. MF nr 5, poz. 22.
 11. Kontrola zarządcza w sektorze finansów publicznych. Istota, unormowania prawne i otoczenie. Kompendium wiedzy (wersja 1.0). Warszawa 2012.
 12. Łaszczyca G., Matan A.: Akt administracyjny rzeczowy (uwagi ogólne). W: Ewolucja prawnych form administracji publicznej. Księga jubileuszowa z okazji 60. rocznicy urodzin Profesora Ernesta Knosali. Red. L. Zacharko, A. Matan, G. Łaszczyca. Warszawa 2008.
 13. McNamee D.: Oszacowanie ryzyka w audycie wewnętrznym i zarządzaniu. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2004.
 14. Ocena ryzyka audytu, studium przypadku. Ćwiczenie, materiał niepublikowany. Ministerstwo Finansów, Warszawa 2007.
 15. Standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych. Ministerstwo Finansów, Warszawa 2009.
 16. The Orange Book Management of Risk - Principles and Concepts. HM Treasury 2004.
 17. Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. Dz.U. 2009, nr 157, poz. 1240 z późn. zm.
 18. Ward J. LeRoy: Project Management Terms: A Working Glossary. ESI International, Arlington 2000.
 19. Zarządzanie ryzykiem korporacyjnym - zintegrowana struktura ramowa. Red. U. Gąsior. Warszawa 2007.
 20. Zarządzanie ryzykiem w sektorze publicznym. Podręcznik wdrożenia systemu zarządzania ryzykiem w administracji publicznej w Polsce. Strona internetowa Ministerstwa Finansów, www.mf.gov.pl/_files_/koordynacja kontroli finansowej_i_audytu_wewnetrznego/metodyka/zarzadzanie_ryzykiem_w_sektorze_publicznym.pdf, dostęp: 20.02.2011.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu