BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sobczak Elżbieta (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Typology of European Regions vs. Effects of Workforce Changes by the Level of Research and Development Activities Intensity
Typologia regionów europejskich a efekty zmian liczby pracujących według poziomu intensywności prac badawczo-rozwojowych
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 286, s. 111-120, tab., bibliogr. 10 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Regional Economy in Theory and Practice
Słowa kluczowe
Struktura pracy, Region, Analiza przesunięć udziałów
Work structure, Region, Shift-share analysis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest klasyfikacja regionów europejskich NUTS 2 ze względu na efekty strukturalne, konkurencyjne i alokacji zmian liczby pracujących oraz identyfikacja i charakterystyka inteligentnych struktur pracujących w odniesieniu do obszaru referencyjnego, za jaki przyjęto przestrzeń regionalną państw członkowskich Unii Europejskiej. Narzędziem badawczym zmian strukturalnych liczby pracujących w europejskiej przestrzeni regionalnej w okresie 2008-2010 jest shift-share analysis(abstrakt oryginalny)

The objective of this study is to classify the European NUTS 2 level regions regarding structural, competitive and allocation changes in the workforce number and also to identify and characterize smart workforce structures related to the reference space, i.e. the regional area of the European Union member states. The shift-share analysis constituted the research tool applied in workforce number structural changes analysis in the European regional space in the period of 2008-2010.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Barff R.A., Knight III P.L., Dynamic shift-share analysis, Growth and Change 1988, no. 19/2, pp. 1-10.
  2. Dunn E.S., A statistical and analytical technique for regional analysis, Papers of the Regional Science Association 1960, no. 6, pp. 97-112.
  3. Europe 2020. The Strategy for Smart and Sustainable Development Facilitating Social Inclusion. The Communication from the Commission, The European Commission, Brussels 2010.
  4. Gaczek W.M., Gospodarka oparta na wiedzy w regionach polskich, [in:] S. Ciok, P. Migoń (eds.), Przekształcenia struktur regionalnych. Aspekty społeczne, ekonomiczne i przyrodnicze, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Wrocław 2010, pp. 203-215.
  5. Nauka i technika w 2007 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2009.
  6. Malarska A., Nowakowska B., Metoda przesunięć udziałów analizie dynamiki zmian strukturalnych, Przegląd Statystyczny 1992, biuletyn 1, pp. 75-85.
  7. Perloff H.S., Dunn E.S., Lampard E.E., Mutha R.F., Regions, Resources and Economic Growth, John Hopkins Press, Baltimore 1960.
  8. Suchecki B. (ed.), Ekonometria przestrzenna. Metody i modele analizy danych przestrzennych, C.H. Beck, Warszawa 2010.
  9. Wojnicka E. (ed.), Perspektywy rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw wysokich technologii w Polsce do 2020 roku, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2006.
  10. Zielińska-Głębocka A., Współczesna gospodarka światowa. Przemiany, innowacje, kryzysy, rozwiązania regionalne, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu