BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dawidowicz Dawid (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Fundusze majątkowe jako nowy sposób na długoterminową stabilizację finansów publicznych
Sovereign Wealth Funds As A New Way For Long-Term Stabilization Of Public Finances
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 100, s. 31-43, rys.
Tytuł własny numeru
Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego wobec procesów rozwoju regionów: VIII Forum Samorządowe
Słowa kluczowe
Finanse publiczne, Majątek przedsiębiorstwa, Stabilizacja gospodarcza,
Public finance, Business assets, Economic stabilization,
Uwagi
summ.
Abstrakt
Fundusze majątkowe, mimo iż pierwsze z nich powstały w latach pięć-dziesiątych ubiegłego wieku, istotnego znaczenia nabrały dopiero w pierwszej dekadzie XXI wieku. Tworzone i kontrolowane przez poszczególne rządy odgrywają coraz większą rolę na światowych rynkach finansowych, realizując różne funkcje i zadania. Liczba funduszy majątkowych na świecie wzrasta, co świadczy o powodzeniu i znaczącej roli tych instytucji dla poszczególnych krajów. Celem artykułu jest identyfikacja oraz ocena sposobu działania funduszy majątkowych na świecie, które mogą przyczyniać się do wsparcia budżetów po-szczególnych państw i w ten sposób stabilizować finanse publiczne. (fragment tekstu)

The main goal of the article was identification and evaluation activity of sovereign wealth funds, which can have stabilization influence for public finances. Sovereign wealth funds (SWFs) are a new type of institutional investors. From early 2000's, their value increased as well as increase the value of their accumulated as-sets. They become important institution on financial markets. Despite world financial crisis in 2007-2009, assets of the SWFs were decreased only in 2009. They have good diversification of their investment portfolios. The most important for the stabilization effect to budget have two kinds of sovereign wealth funds: stabilization funds and sov-ereign pension reserve funds. The article gives examples of the stabilization effect of SWFs to budgets and domestic economy. The main concern about SWFs is strategic intension some of these funds. It's be-cause there are managed by the governments or by the companies depend from govern-ments. That in conjunction with lack of information about their investment policy makes that some of the sovereign wealth funds may be used for the political purposes. Another worrying fact is that some of the SWFs will be liquidated at the same time which can lead to financial turmoil. So far, there is no evidence that SWFs could have political purposes and current activities of SWFs can be evaluated positively. There are also needed further research about influence of SWFs on the financial markets and public finances. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. P. Wiśniewski, Ekspansja państwowych funduszy majątkowych a nowy protekcjonizm inwestycyjny w gospodarce światowej. Część I. Definicja, klasyfikacja oraz istotność SWF w gospodarce światowej, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, Zeszyt Naukowy nr 111, SGH, Warszawa 2011, s. 80 i 81.
  2. R. Ostaszewski, Państwowe fundusze majątkowe, www.sovereignwealthfunds.pl/wp.../09/ SovereignWealthFunds.pdf (12.04.2012).
  3. J. Yermo, Governance and Investment of Public Pension Reserve Funds In Selected OECD Countries, Financial Market Trends", OECD 2000, s. 157 (stwierdzenie dotyczy okresu sprzed 2007 r.).
  4. P. Wiśniewski, Ekspansja państwowych funduszy majątkowych..., s. 93.
  5. R. Beck, M. Fidora, The impact of sovereign wealth funds on global financial markets, Occasional paper series, European Central Bank, nr 91, lipiec 2008, s. 24.
  6. R. Beck, M. Fidora, The impact of sovereign..., s. 24.
  7. Hany H. Makhlouf, Sovereign Wealth Funds, "International Journal of Government Financial Management" 2010, Vol. X, No. 1, s. 35.
  8. P. Wiśniewski, Ekspansja państwowych funduszy majątkowych a nowy protekcjonizm inwestycyjny w gospodarce światowej. Część II. Ryzyko praktyk protekcjonistycznych a przejrzystość SWF, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, Zeszyt Naukowy nr 112, SGH, Warszawa 2011, s. 79.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu