BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Drożdż Wojciech (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Intelligent Specialization' As A New Strategy For Regional Development
Inteligentna specjalizacja jako nowa strategia rozwoju regionalnego
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 100, s. 45-55, Fig.
Tytuł własny numeru
Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego wobec procesów rozwoju regionów: VIII Forum Samorządowe
Słowa kluczowe
Region, Innowacje, Rozwój lokalny
Region, Innovations, Local development
Uwagi
summ.
Abstrakt
Polskie regiony mają te same problemy z wdrażaniem innowacji co obszary zjednoczonej Europy, przy czym ich intensywność, podobnie jak w innych krajach Europy Środkowej, jest zdecydowanie większa. Wymagają one szczególnego wsparcia w zakresie zwiększenia intensywności działań innowacyjnych. Dotychczasowe do-świadczenia wynikające z okresu programowania na lata 2007-2013 wskazują, że obecne mechanizmy wspierania działań innowacyjnych nie dają dostatecznie silnego impulsu dla tych najbardziej efektywnych w danym regionie. Nie wynika to oczywiście z zaniechania instytucji zarządzających danymi programami, ale z wielkiej trudności w rozpoznaniu specjalizacji regionalnej poszczególnych województw. Celem artykułu jest omówienie znaczenia inteligentnych specjalizacji dla rozwoju regionów, jak również prezentacja dobrych praktyk wdrażania tych strategii (np. Skania, Szwecja).(abstrakt oryginalny)

Recently, terms of regional specialization and intelligent specialization in-creasingly frequently appear in documents developed by EU institutions, in par-ticular in the Strategy Europe 2020 and its constituent part of the Innovation Union initiative. Intelligent specialization in countries and regions is presented as a key element of the new innovation policy as a response to serious economic challenges faced by the continent. The European Commission in its communi-cations and positions encourages regions to develop their regional innovation strategies for smart specialisation which aim at ensuring full use of regional po-tential and synergies between regions. In consequence, this, should lead to en-hanced use of structural funds and linking them with Horizon 2020, a new framework programme for research and development of new technologies. The objective of the article is to discuss significance of intelligent specialisations for the development of regions as well as presenting good practices of implement-ing those strategies (example of Skåne, Sweden).(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. ec.europa.eu/regional_policy/sources/.../smart_specialisation_pl.pdf.
  2. It is possible to refer to a definition quoted in documents determining cohesion policy in which the European Commission indicates that 'Intelligent specialization means identifying unique qualities and assets for each country and region, which highlight competitive advantage of a region and focuses regional partners and assets around achievement based visions. This also means the need to strengthen regional innovation systems, maximizing flow of knowledge and distributing benefits resulting from innovation in the entire regional economy.' Based on: Re-search and Innovation Strategies for Intelligent Specialization - Cohesion Policy in 2014-2020. Communication of the European Commission.http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/ proposals_2014_2020_en.cfm.
  3. Conclusions presented in this part of the paper are based on the speech by Bjoerk Lagnevik, Director for Development at the Economy and Innovation Department, Skane Region, delivered on 5.06.2012 at the 8th International Self-Government Forum in Szczecin, Poland.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu