BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Karczewska Małgorzata (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Gross Domestic Expenditures on Research and Development in GDP of European Union Countries - Changes in Trends
Udział nakładów na badania i rozwój w PKB krajów Unii Europejskiej - tendencje zmian
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 286, s. 121-132, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Regional Economy in Theory and Practice
Słowa kluczowe
Strategia Europa 2020, Produkt krajowy brutto (PKB), Badania i rozwój (B+R)
Europe 2020 Strategy, Gross domestic product (GDP), Research & Development (R+D)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Unia Europejska od ustanowienia Strategii Lizbońskiej stara się osiągnąć cel 3% udziału nakładów na badania i rozwój z PKB całej UE. Według najnowszej Strategii Europa 2020 ma być on osiągnięty w 2020 roku, przez co gospodarka państw członkowskich będzie konkurencyjna dla takich potęg jak USA czy Japonia. Celem opracowania jest identyfikacja i analiza tendencji zmian udziału wydatków na badania i rozwój w PKB krajów należących do Unii Europejskiej oraz ocena odchyleń nakładów na B+R w 2010 roku od celów założonych w Strategii Europa 2020.(abstrakt oryginalny)

Since the establishment of the Lisbon Strategy, the European Union has been trying to achieve the target of 3% of expenditure on research and development in GDP in the whole EU. According to the Strategy Europe 2020, this should be reached in 2020, which will result in the competitiveness of the member states' economies with regard to such countries as the USA or Japan. The purpose of this article is to identify and analyse the trends in changes of expenditure on research and development in GDP of European Union member states, as well as an assessment of the deviations of expenditure on R&D in 2010 from the targets set in the Strategy Europe 2020.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Czupiał J. (ed.), Ekonomika innowacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej Wrocławiu, Wrocław 1994.
  2. Frascati Manual, Proposed Standard Practice for Surveys on Research and Experimental Development, OECD 2002.
  3. Hippel von E., The sources of Innovation, Oxford University Press, New York 1988.
  4. Lisbon Strategy, Lisbon 2000.
  5. Oslo Manual - Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, OECD 2005.
  6. Schumacher E.F., Small is Beautiful. A Study of Economics as if People Mattered, Vintage Books, London 2011.
  7. Strategy Europe 2020. A European strategy for Smart, Sustainable and Inclusive Growth, Brussels 2010.
  8. Walwyn D.R., Determining research and development expenditure targets based on an affordability index, International Journal of Innovation and Technology Management 2010, vol. 7, issue 2.
  9. http://epp.eurostat.ec.europa.eu.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu