BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pieniążek Agnieszka (Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu)
Tytuł
Organizacje pozarządowe jako pracodawcy : przestrzenne zróżnicowanie pozarządowego rynku pracy
Non-governmental Organizations - as Potential Employers : Spatial Diversity of the Non-governmental Labor Market
Źródło
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2013, z. nr 33, s. 169-178, tab., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Organizacje pozarządowe, Pracodawcy, Rynek pracy, Trzeci sektor gospodarki, Zróżnicowanie regionalne
Non-governmental organisation, Employers, Labour market, Third sector of the economy, Regional diversity
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W Polsce działa 75 tys. organizacji pozarządowych, z tego 4,6 tys. (6,2%) w województwie podkarpackim. Sektor pozarządowy należy więc również postrzegać jako część rynku pracy. Organizacje pozarządowe są miejscem, gdzie wiele osób spełnia się nie tylko w roli działaczy społecznych, ale także zawodowo, kiedy praca w tych organizacjach stanowi ich główne źródło utrzymania. Wysoko wykwalifikowana kadra sprzyja ich efektywności, umożliwiając dostosowanie się do zmiennych warunków funkcjonowania trzeciego sektora. Sektor pozarządowy w Polsce, jak i w województwie podkarpackim ma jednak w dalszym ciągu marginalny udział w kreowaniu rynku pracy. Jedynie 14% organizacji pozarządowych zatrudnia pracowników (w woj. podkarpackim 10% organizacji). W 2010 r. zatrudnienie w sektorze pozarządowym znalazło 85,4 tys. osób (8 tys. w woj. podkarpackim). W trzecim sektorze stworzono blisko 72 tys. etatów (3 tys. w woj. podkarpackim), podczas gdy pod koniec minionej dekady zatrudnienie w sektorze pozarządowym w państwach UE wynosiło 9 mln osób (Niemcy - ponad 1,8 mln, Wielka Brytania - ponad 1,6 mln, Francja - 1,2 mln). (abstrakt oryginalny)

In Poland there are 75 thousand active non-governmental organizations, of which 4.6 thousand operate within the Podkarpackie province (that represents 6.2% of the total). Therefore, the non-governmental sector must also be seen as a part of the labor market. Non-governmental organizations are a right place both for social activists and those to whom work in such organizations is a major source of income. Highly qualified staff makes it possible to adapt to the changing conditions of the sector functioning. The non-governmental sector in Poland as well as in the Subcarpathian voivodeship, however, performs a marginal part in the creation of the labor market. Merely 14% of the non-governmental organizations employ workers (in Podkarpackie 10%). In 2010, 85.4 thousand people were employed in the non-governmental sector (8 thousand in Podkarpackie). Thus, the third sector created almost 72 thousand working places (3 thousand in Podkarpackie), while at the end of the decade, the employment in the non-governmental sector in the EU countries amounted to 9 million people (Germany - over 1. 8 million, United Kingdom - over 1.6 million, France - 1.2 million). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Główny Urząd Statystyczny, http://www.stat.gov.pl (stan na 15.11.2012).
  2. Gumkowska M., Herbst J., 2006, Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych. Raport z badania 2006, Warszawa.
  3. Przewłocka J., 2011, Polskie organizacje pozarządowe. Podstawowe pytania, podstawowe fakty, Warszawa.
  4. Rymsza M., 2005, Uwarunkowanie i konsekwencje wzrostu zatrudnienia w trzecim sektorze, "Trzeci Sektor", nr 4.
  5. Salamon L.M., Sokolowski W., List R., 2012, Comparative Data Tables (2004), http://ccss.jhu.edu/wp-content/uploads/downloads/2011/10/Comparative-Data_2004_FINAL.pdf (stan na 15.11.2012).
  6. Schimanek T., 2005, Wpływ zewnętrznych źródeł finansowania na zatrudnienie w organizacjach pozarządowych, "Trzeci Sektor", nr 4.
  7. Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dzu nr 88, poz. 439 z późn. zm.).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-5084
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu