BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wiśniewska Dorota (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Wybrane wielowymiarowe modele zmiennych jakościowych w prognozowaniu kierunków rocznych zmian indeksu DJCA
Some Multilateralne Qualitive Variables Models in Prediction of the Direction of One-Year Changes of DJCA Index
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2012, nr 242, s. 227-239, tab., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Zmienne jakościowe, Analiza dyskryminacyjna, Efektywność rynku, Giełda
Qualitative variables, Discriminant analysis, Market effectiveness, Stock exchange
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono wyniki zastosowania liniowej funkcji dyskryminacyjnej oraz logitowego i probitowego modelu prawdopodobieństwa do prognozowania kierunków rocznych zmian indeksu DJCA w latach 2006-2011. Kolejne sesje notowań indeksu, opisane zestawem wskaźników technicznych, sklasyfikowano do jednej z grup (do grupy okresów poprzedzających wzrost lub do grupy okresów poprzedzających spadek jego wartości), jakość klasyfikacji zaś oceniono na podstawie współczynników trafnych klasyfikacji w próbach walidacyjnych. Jakość uzyskanych prognoz okazała się najwyższa wówczas, gdy zastosowano liniową funkcję dyskryminacyjną. Wysokie wartości współczynników trafnych klasyfikacji mogą w tym wypadku zaskakiwać zwolenników hipotezy rynków efektywnych.(abstrakt oryginalny)

As results of the previous research (carried out on Warsaw Stock Exchange) show, "discriminant-technical analysis" can be successfully applied to identify the direction of future changes of stock prices and WIG20 index. The author decided to compare these results with those obtained on well developed markets. The study presented in the article examines the predictive ability of three commonly used qualitative variables models: linear discriminant function, probit and logit models. The models were employed to forecast the direction of one-year changes of the New York Stock Exchange index -DJCA. The study indicates that a linear discriminant function achieved the highest prediction accuracy - 84% of out-of-the-sample periods (from 2006 to 2010) had been correctly classified. This may surprise the followers of the efficient market hypothesis. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Gruszczyński, M., 2002, Modele i prognozy zmiennych jakościowych w finansach i bankowości, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
  2. Leung, M.T., Daouk, V., Chen, A.S., 2000, Forecasting Stock Indices: A Comparison of Classification and Level Estimation Models, International Journal of Forecasting, no. 16, s. 173-190.
  3. Maddala, G.S., A Perspective on the Use of Limited-Dependent and Qualitative Variables Models in Accounting Research, The Accounting Review, vol. 66, no. 4, s. 788-807.
  4. Maddala, G.S., 2006, Ekonometria, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  5. Wiśniewska, D., 2007, O istocie i efektach połączenia analizy technicznej i analizy dyskryminacyjnej w aspekcie prognozowania kierunków zmian cen, w: Przybylska-Kapuścińska, W. (red.), Wybrane problemy rynku pieniężnego i kapitałowego, Zeszyty Naukowe nr 80, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
  6. Wiśniewska, D., 2009, O efektach zastosowania pewnej metody wyznaczania prognoz jakościowych zmian cen akcji w warunkach kryzysu finansowego 2008 roku, w: Szablewski, A., Wójcikowski, R. (red.), Rynki kapitałowe a koniunktura gospodarcza, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź, s. 95-107.
  7. Wiśniewska, D., 2012, Analiza dyskryminacyjna w prognozowaniu cen akcji. Nowa koncepcja konstruowania prognoz jakościowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
  8. Yoon, Y., Swales, G., Margavio, T, 1993, A Comparison of Discriminant Analysis versus Artificial Neural Networks, The Journal of the Operational Research Society, vol. 44, no. 1, s. 51-60.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu