BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Franek Sławomir (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Źródła ekspansji zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego w Polsce
SOURCES of DEBT EXPANSION of LOCAL GOVERNMENT UNITS in POLAND
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 100, s. 69-80, tab.,rys.
Tytuł własny numeru
Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego wobec procesów rozwoju regionów: VIII Forum Samorządowe
Słowa kluczowe
Zadłużenie, Samorząd terytorialny, Deficyt budżetowy
Indebtedness, Local government, Budget deficit
Uwagi
summ.
Abstrakt
Ostatnie lata przyniosły istotny wzrost zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Doprowadziło to do podjęcia działań mających ograniczyć poziom ekspansji zadłużenia JST. Wyrazem tego stały się zmiany zapisów ustawy o finansach publicznych wprowadzające od 2014 roku nowy sposób wyliczania limitu długu JST, uzależniający jego wysokość od wygenerowanej nadwyżki operacyjnej (tzw. indywidualny wskaźnik długu) oraz budzące kontrowersje rozszerzenie kategorii pozycji zaliczanych do długu publicznego wprowadzone zapisami rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, w tym do długu Skarbu Państwa. W dalszym ciągu trwa też dyskusja nad wprowadzeniem limitów deficytu dla jednostek samorządu terytorialnego. Celem artykułu jest wskazanie głównych przyczyn wzrostu zadłużenia JST w ostatnich latach ze szczególnym uwzględnieniem wpływu absorpcji środków pochodzących z funduszy europejskich na ten wzrost. (abstrakt oryginalny)

This paper aims toidentify the maincauses oflocal governmentdebtgrowthin Poland in recent years. Particular attention was paid to impact the absorption of EU funds on the level of debt in local government units. It was noted that the condition of the local government sub-sector should be analyzed in conjunction with the situation of the whole public sector. The article also demonstrated that the implementation of projects co-financed from EU funds have little effect on the growth of local government debt.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Wywiad ministra J. Rostowskiego w radiu TOK FM z 22.09.2010, http://wyborcza.biz/biznes/1,101562,8409236,Rostowski__Deficyt_sektora_finansow_publiczny ch_przekroczy.html (8.06.2012).
  2. P. Swianiewicz, Finanse samorządowe. Koncepcje, realizacja, polityki lokalne, Municipium, Warszawa 2011, s. 197.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu