BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sala Jolanta, Tańska Halina
Tytuł
Identyfikacja czynników rozwoju społeczeństwa informacyjnego a wykluczenia
Identification of the information society developmental factors versus exclusions
Źródło
Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa, 2010, nr 574, s. 185-195, rys., bibliogr. 7 poz.
Tytuł własny numeru
Współczesne aspekty informacji. T. 3
Słowa kluczowe
Usługi telekomunikacyjne, Rynek usług pocztowych, Społeczeństwo informacyjne
Telecommunications services, Postal services market, Information society
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Wysiłkiem wszystkich krajów UE wprowadzono regularne badanie poziomu rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Opracowanie stanowi komentarz do wybranych wyników tych badań w Polsce. Poprzez zastosowanie prostego zabiegu "odbicia lustrzanego" i uzupełnienie danych względnych liczbami bezwzględnymi autorki zaakcentowały istotę i skalę wybranych zjawisk społeczno-gospodarczych w kontekście ewentualnych wykluczeń. Wiek, aktywność zawodowa, poziom zamożności, miejsce zamieszkania i umiejętności ICT to aspekty stanowiące istotne uwarunkowania rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Zasygnalizowany został wyraźny brak aktualnej i dopasowanej do krajowej specyfiki strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce. (abstrakt oryginalny)

Efforts of all EU member states have resulted in launching regular research on the development of the Information Society. This paper is a commentary on some researches conducted in Poland. Thanks to a simple device called a mirror's reflection and presenting both relative data and absolute numbers the authors emphasized the essence and scale of the socio-economic issues from the point of view of potential exclusions. Age, professional status, level of wealth, place of residence, and ICT abilities are the main factors that foster the development of the Information Society. It is clearly indicated there is no current strategy in Poland which is adjusted to the national features in the area of the development of the information society. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Sala J., Tańska H.: Kierunki przemian społeczno-gospodarczych w Polsce na przełomie XX i XXI wieku, [w: H. Babis, G. Wolska (red.), Przeobrażenia na rynku łączności i kierunki jego rozwoju, Zeszyty naukowe], Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007.
  2. Sala J., Tańska H.: Wykluczenia w globalnym społeczeństwie informacyjnym w kontekście niedorozwoju rynku usług telekomunikacyjnych i pocztowych, [w:] H. Babis, Funkcjonowanie rynku telekomunikacyjnego i pocztowego w warunkach postępującej elektronizacji gospodarki], Szczecin-Darłowo, 2006.
  3. Sala J., Tańska H.: Czy stymulować rozwój e-gospodarki, [w: H. Babis, Stymulatory gospodarki w Polsce], Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2005.
  4. Sala J., Tańska H.: Rola komunikacji gospodarczej w społeczeństwie globalnej informacji [w: H. Babis, Oddziaływanie telekomunikacji i poczty na rozwój nowej gospodarki w Polsce], Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2004.
  5. Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2004-2006. GUS, Warszawa 2008.
  6. http://www.stat.gov,pl/społeczeństwo_informacyjne_PLK_HTML.htm
  7. Rocznik statystyczny 2007, Warszawa 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-7727
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu