BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rokita Jerzy (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Governance w optyce metodologii postmodernistycznego myślenia
Governance in the Optics of Postmodernistic Thinking Methodology
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2013, nr 141, s. 9-20, tab.
Tytuł własny numeru
Governance - korporacje, instytucje publiczne, sieci
Słowa kluczowe
Zarządzanie publiczne, Postmodernizm, Teoria organizacji
Public governance, Postmodernism, Organisation theory
Uwagi
summ.
Abstrakt
Podsumowując powyższe rozważania, można stwierdzić, że otwartą kwestią jest to, czy postmodernizm doprowadzi do nowego paradygmatu. Badanie postmodernizmu na gruncie teorii organizacji jest utrudnione z powodu braku właściwych metod i technik, które miałyby odpowiednie fundamenty w teorii. Nie ma na razie jednostronnych odpowiedzi na takie pytania, jak: 1. Jakimi metodami i technikami możemy posługiwać się, poszukując drogi i sposobu osiągania celów? 2. W jaki sposób ocenić wartość takich metod, jak dekonstrukcja, genealogia, generatywna konwersacja? Niemniej postmodernizm zwraca uwagę na takie ważne dla codzienności kwestie, jak rola emocji czy poczucie radości w pracy. Są one całkowicie pomijane przez inne podejścia. Popiera też kreatywność opierającą się na różnorodności oraz stwarza warunki dla myślenia o tym, jak maksymalizować efekty uczenia się i osiągania sukcesów w nowych warunkach funkcjonowania organizacji. (fragment tekstu)

The autor tackles the problem of the functioning of an organization in the context of challenges of postmodernism. The most important issues of postmodernism that are important from the organization management perspecvtive are: the loss of importance of "big narrations", the role of discourse in the process of knowledge mastering, the linkage between discourse and reality of power (which are deeply rooted in knowledge), changes in the area of research orientation (disclosing of the lack of determinism, strengthening of resistance), the role of language in the deconstruction of meanings and treating the reality as simulacrum (the simulation of substituting the real world with the descriptuion of the current order of the world). Although postmodernism in a clear form is not suitable for system thinking, attempts are being made to reconcile different postmodernistic principles with the principles of system thinking and to use methods based on different paridigms (functionalist, interpretative, emancipationist) in the spirit of postmodernism. The methodology of postmodernistic thinking applies to the new conditions of functioning of an organization. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. J.F. Lyotard: The Postmodern Condition: A Report on Knowledge. Manchester University Press, Manchester 1984.
  2. R. Cooper, J. Burrel: Modernism, Postmodernism And Organizational Analysis: An Introduction. "Organizational Studies" 1988, No. 9.
  3. J. Rokita: Myślenie systemowe w zarządzaniu organizacjami. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2011.
  4. A.R. Taket, L.A. White: Partnership and Participation: Decision - Making in the Multiagency Setting. John Wiley, Chichester 2000.
  5. M.C. Jackson: System Thinking: Creative Holism for Managers. John Wiley, Chichester 2004.
  6. M.C. Jackson: System Thinking: Creative Holism for Managers. John Wiley, Chichister 2004.
  7. W.K. Tapp: Towards Heuristic Systems Methods for Genering New Knowledge in Postindustrial Business. Phd Thesis. University Of Cape Town, South Africa 1999
  8. M. Alversson, S. Deez: Critical Theory and Postmodernist Approaches to Organizational Studies. W: Handbook of Organizational Studies. Eds. S.R. Clegg, C. Hardy, W.R. Nord. Sage Publications, London 1996.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu