BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hajdys Dagmara (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Instytucjonalne wsparcie partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce
INSTITUTIONAL SUPPORT for PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP in POLAND
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 100, s. 81-92, tab.
Tytuł własny numeru
Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego wobec procesów rozwoju regionów: VIII Forum Samorządowe
Słowa kluczowe
Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP), Samorząd terytorialny, Sektor publiczny
Public-Private Partnerships (PPP), Local government, Public sector
Uwagi
summ.
Abstrakt
Formuła partnerstwa publiczno-prywatnego rozwijająca się w Polsce powszechnie postrzegana jest jako antidotum na ograniczenia budżetowe jednostek samorządu terytorialnego. Przyjęcie rozwiązań prawnych w postaci ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym1 w 2005 roku miało stanowić przesłankę do szerokiego rozwoju współpracy sektora publicznego z sektorem prywatnym w zakresie realizacji zadań publicznych. Pokładane w rozwiązaniach prawnych nadzieje szybko zostały zweryfikowane przez rynek. Pomimo wielu deklaracji nie doszło do zawarcia żadnych umów o partnerstwie publiczno-prywatnym. Zarówno praktycy jak i eksperci wskazywali na sztywność przepisów, konieczność przygotowania kosztownych analiz oraz brak wsparcia instytucjonalnego, jako podstawowe bariery rozwoju formuły. Powoływano się na doświadczenia krajów, w których PPP stosowane jest na szeroką skalę, że gdzie powołano wyspecjalizowane podmioty w ramach administracji rządowej, rozwój partnerstwa nabierał rozpędu.(fragment tekstu)

The article presents institutional support for public-private partnership (PPP) in Poland and discusses public and private organizations promoting and supporting its development. It also refers to clearly inadequate position of local governments on institutional support for this mechanism. The situation requires that a special central unit is formed for assisting local governments in implementing PPP.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. K. Brzozowska, Partnerstwo publiczno-prywatne w Europie, cele, uwarunkowania, efekty, CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa 2010, s. 113.
  2. Partnerships UK, www.partnershipsuk.org.uk (29.05.2012).
  3. M. Nieniewski, D. Sześciło, Co zrobić by rozwinąć partnerstwo publiczno-prywatne w Pol-sce?, Fundacja FOR dla PIPER, Forum Rozwoju Edukacji Ekonomicznej, Warszawa 2008, s. 12.
  4. Zarys ekonomii sektora publicznego, red. M. Brol, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010, s. 189.
  5. Centrum PPP Republiki Czeskiej, www.pppcentrum.cz (29.05.2012).
  6. B. Korbus, M. Wawrzyniak, A. Jędrzejewski, D. Gospodarczyk, Projekt systemowy PARP Partnerstwo publiczno-prywatne, "Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego" 2011, nr 1, PARP, Warszawa 2011, s. 12-15.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu