BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jastrzębska Maria (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Polityka zarządzania ryzykiem jednostki samorządu terytorialnego - zarys problemu
Risk Management Policy Of Territorial Self-Government - Basis
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 100, s. 93-104
Tytuł własny numeru
Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego wobec procesów rozwoju regionów: VIII Forum Samorządowe
Słowa kluczowe
Jednostki samorządu terytorialnego (JST), Ryzyko, Samorząd terytorialny, Zarządzanie
Local government units, Risk, Local government, Management
Uwagi
summ.
Abstrakt
Działalność jednostki samorządu terytorialnego (JST)1 to właściwie ciągły proces podejmowania decyzji, które o zróżnicowanym horyzoncie (krótko-, średnio- i długoterminowe) dotyczą różnych aspektów funkcjonowania JST. Decyzje JST według rodzaju można podzielić na: decyzje inwestycyjne, dotyczące działalności inwestycyjnej, której efektem są aktywa rzeczowe (ich charakter, struktura i rodzaj) - łączy się z nimi ryzyko inwestycyjne; decyzje finansowe - ich efektem jest charakter, struktura i rodzaj pasywów (źródeł finansowani), ryzyko z nimi związane to ryzyko finansowe; decyzje operacyjne występują w sferze działalności bieżącej i generują ryzyko operacyjne.(fragment tekstu)

The risk management policy plays a crucial role in the process of the effective risk management process in territorial self-government units. There should be formulated the principles of particular area of this process as: identifying risk, analyzing risk, eval-uating, monitoring and reporting risk. Those rules should be based on the standards of managerial control and internal auditing announced by Ministry of Finance. Of course the territorial self-government units also should create its own principles of its policy.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. K. Brzozowska, Partnerstwo publiczno-prywatne w Europie, cele, uwarunkowania, efekty, CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa 2010, s. 113.
 2. Partnerships UK, www.partnershipsuk.org.uk (29.05.2012).
 3. M. Nieniewski, D. Sześciło, Co zrobić by rozwinąć partnerstwo publiczno-prywatne w Pol-sce?, Fundacja FOR dla PIPER, Forum Rozwoju Edukacji Ekonomicznej, Warszawa 2008, s. 12.
 4. Informacje o Centralnej Jednostce PPP w Irlandii pobrane ze strony www.ppp.gog.ie (29.05.2012).
 5. Zarys ekonomii sektora publicznego, red. M. Brol, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010, s. 189.
 6. Centrum PPP Republiki Czeskiej, www.pppcentrum.cz (29.05.2012).
 7. M. Nieniewski, D. Sześciło, Co zrobić by rozwinąć partnerstwo..., s. 16.
 8. Na podstawie informacji zawartych na stronie Bazy PPP, www.bazappp.gov.pl (29.05.2012).
 9. Porozumienie w sprawie Platformy współpracy w zakresie partnerstwa publiczno- -prywatnego, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, www.ppp.gov.pl (29.05.2012).
 10. B. Korbus, M. Wawrzyniak, A. Jędrzejewski, D. Gospodarczyk, Projekt systemowy PARP Partnerstwo publiczno-prywatne, "Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego" 2011, nr 1, PARP, Warszawa 2011, s. 12-15.
 11. Na podstawie informacji zamieszczonych na stronie www.ippp.pl (29.05.2012).
 12. Partnerstwo publiczno-prywatne w samorządzie polskim na przykładzie regionów mazowieckiego i śląskiego, red. E. Kornberger-Sokołowska, Uniwersytet Warszawski i Instytut PPP, Warszawa 2008; Partnerstwo publiczno-prywatne, Krajowy Instytut PPP, Warszawa 2008; Raport z badania potrzeb i możliwości inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego w kontekście współpracy z sektorem prywatnym, Instytut PPP, Warszawa 2009; Raport samorządowy PPP, Instytut PPP, Warszawa 2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu