BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Coll Ewa (Polska Akademia Nauk)
Tytuł
The Classification of EU and Eastern Partnership Countries Regarding Economic Development level - a Dynamic Approach
Klasyfikacja państw UE i krajów Partnerstwa Wschodniego ze względu na poziom rozwoju gospodarczego - ujęcie dynamiczne
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 286, s. 144-156, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Regional Economy in Theory and Practice
Słowa kluczowe
Partnerstwo Wschodnie, Integracja gospodarcza, Klasyfikacja, Produkt krajowy brutto (PKB)
Eastern Partnership (EaP), Economic integration, Classification, Gross domestic product (GDP)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W pracy przeprowadzono klasyfikację państw Unii Europejskiej i krajów Partnerstwa Wschodniego ze względu na potencjał gospodarczy ilustrowany wartością PKB per capita w ujęciu dynamicznym (w latach 1995-2009).(abstrakt oryginalny)

The study presents the classification of the European Union member states and the Eastern Partnership countries with regard to economic potential illustrated by GDP per capita value in a dynamic perspective (covering the period of 1995-2009).(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Barcz J., Przewodnik po Traktacie z Lizbony. Traktaty Ustanawiające UE, Lexis Nexis 2008.
 2. Barcz J., Traktat z Lizbony. Wybrane aspekty prawne działań implementacyjnych, Lexis Nexis 2012.
 3. Barcz J., Unia Europejska na rozstajach. Traktat z Lizbony, wyd. 2, EuroPrawo, Warszawa 2010.
 4. Barcz J. (ed.), Traktat z Lizbony. Główne reformy ustrojowe Unii Europejskiej, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Departament Dokumentacji Europejskiej i Publikacji, Niezależny Instytut Prawa Międzynarodowego i Europejskiego, Warszawa 2008.
 5. Barcz J., Kawecka-Wyrzykowska E., Michałowska-Gorywoda K., Integracja europejska w świetle Traktatu z Lizbony. Aspekty ekonomiczne, PWE, Warszawa 2012.
 6. Bujalski R., Błędzki P., Traktat z Lizbony. Ujednolicone teksty aktów podstawowych Unii Europejskiej, Wolters Kluwer, 2008.
 7. Cała-Wacinkiewicz E., System instytucji Unii Europejskiej w świetle postanowień Traktatu z Lizbony, wyd. 2, C.H. Beck, 2012.
 8. Chruściak R., Ratyfikacja Traktatu z Lizbony. Spory polityczne i prawne, Elipsa, 2010.
 9. Communication from the Commission to the European Parliament and the Council; Eastern Partnership, COM(2008) 823 final version, Brussels, 3 December 2008.
 10. Communication from the Commission to the European Parliament and the Council: The Barcelona Process: The Union for the Mediterranean region, COM(2008) 319 final version, Brussels 2008b.
 11. Łapczyński M., The European Union's Eastern Partnership: chances and perspectives, Caucasian Review of International Affairs 2009, vol. 3(2), Spring.
 12. Łazowski A., Łabędzka E., Działania zewnętrzne UE. Aspekty prawne, EuroPrawo, Warszawa 2011.
 13. Osica O., "Ujarzmianie chaosu" - przyszłość stosunków zewnętrznych UE w świetle Traktatu z Lizbony, Sprawy Międzynarodowe 2010, nr 2.
 14. Wojna B., Gniazdowski M. (eds.), Partnerstwo Wschodnie - raport otwarcia, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2009.
 15. Wróbel A. (ed.), Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, t. 1-3, C.H. Beck, 2012.
 16. http://data.worldbank.org/indicator.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu