BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Melnyk Alla (Ternopil National Economic University, Ukraine)
Tytuł
Modernization of Regional Structural Policy Mechanisms in Ukraine in the Process of its EU Integration
Modernizacja mechanizmów regionalnej polityki strukturalnej Ukrainy w procesie integracji z Unią Europejską
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 286, s. 169-177, bibliogr. 14 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Regional Economy in Theory and Practice
Słowa kluczowe
Polityka strukturalna, Polityka regionalna UE
Structural policy, EU regional policy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Opierając się na teorii modernizacji, podniesiono kwestię wdrożenia na Ukrainie mechanizmów polityki regionalnej UE i jej składowej - regionalnej polityki strukturalnej. Na podstawie analizy porównawczej przedstawiono założenia i czynniki determinujące politykę strukturalną UE i Ukrainy. Zaznaczono ryzyka (geoekonomiczne, gospodarcze, energetyczne, demograficzne), które są związane ze strukturalnymi deformacjami i mogą negatywnie wpłynąć na integrację Ukrainy z UE. Oceniono mechanizmy regionalnej polityki strukturalnej i określono problemy ich modernizacji na Ukrainie. We wnioskach zaznaczono potrzebę radykalnych rozwiązań instytucjonalnych na Ukrainie, m.in. opracowane selektywnych programów strukturalnej korekcji ekonomii regionów.(abstrakt oryginalny)

Based on the theory of modernization, the question is raised as to how to implement in Ukraine the EU mechanisms of regional policy and the regional structural policy as its component. On the basis of the comparative analysis, the prerequisites and factors determining the structural policies of the EU and Ukraine are outlined. The risks (geoeconomic, economic, energy, demographic) are determined that are associated with the structural distortions and can adversely affect Ukraine's integration into the EU. The mechanisms of regional structural policy are assessed, and the problems of their upgrading in Ukraine identified. The conclusion is made about the need for radical institutional solutions in Ukraine, including the development of selective programs of structural adjustment of regional economies.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. [Bal-Woźniak T.] Баль-Вожняк Т., Інструменти інноваційності в процесах зближення рівнів розвитку країн ЄС, [in:] Д. Лук'яненко, В. Чужиков (eds.), Спільний європейський економічний простір: гармонізація мегарегіональних суперечностей, КНЕУ, Київ 2007, pp. 90-111.
 2. [Chuzhikov V.] Чужиков В., Україна в мегарегіональній моделі «Європа концентричних кіл», [in:] Д. Лук'яненко, В. Чужиков (eds.), Спільний європейський економічний простір: гармонізація мегарегіональних суперечностей, КНЕУ, Київ 2007, pp. 23-31.
 3. [Hladii I.] Гладій І., Регіоналізація світового ринку: Євроінтеграційний аспект, Економічна думка, Тернопіль 2006.
 4. Jones R., The Politics and Economics of the European Union, Stanford University Press 2001, pp. 40-45.
 5. [Liga.net] Деловые новости Ліга.net; http://www.liga.kiev.ua.
 6. [Lukianenko D.] Лук'яненко Д., Суперечності та асиметрії глобалізації в євроінтеграційному контексті, [in:] Д. Лук'яненко, В. Чужиков (eds.), Спільний європейський економічний простір: гармонізація мегарегіональних суперечностей, КНЕУ, Київ 2007, pp. 31-47.
 7. [Marcou G., Hildreth P.] Марку Ж., Хілдріт П., Консолідований експертний звіт щодо нової концепції державної регіональної політики, [in:] В. Куйбіда (ed.), Нова державна регіональна політика в Україні, Крамор, Київ 2009.
 8. [Melnyk A.] Мельник А., Структурні трансформації національної економіки як виклик модернізації державного управління, [in:] О.Амоша, С.Аптекар та ін. (eds.)., Структурні реформи економіки: світовий досвід, інструменти, стратегії для України, Економічна думка ТНЕУ, Тернопіль 2011, pp. 57-68.
 9. [Melnyk A.] Мельник А., Структурні дисбаланси розвитку економіки України, Журнал європейської економіки 2012, №1 (березень), pp. 115-137.
 10. [Mikula N., Tolkovanov V.] Мікула Н., Толкованов В., Сучасний стан та перспективи розвитку транскордонного співробітництва в Україні (основні положення проекту), Регіональна економіка 2010, №3, pp. 7-20.
 11. [North D.] Норт Д., Інституції, інституційна зміна та функціонування економіки, Основи, Київ 2000.
 12. [Osadnyk O.] Осадник О., Статистичний щорічник України за 2010 рік, ТОВ «Август Трейд», Київ 2011.
 13. [Pappa V.] Паппа В., Структурна трансформація економіки України у контексті євроінтеграційних процесів, Регіональна економіка 2008, №1, pp. 23-31.
 14. Puchala D., Institutionalism, intergovernmentalism and European integration, Journal of Common Market Studies 1993, vol. 37(2), pp. 317-331.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu