BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Korenik Dorota (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Arendarski Remigiusz (Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów we Wrocławiu)
Tytuł
Wpływ realizacji partnerstwa publiczno-prywatnego na wskaźniki długu jednostki samorządu terytorialnego
Influence Of The Execution Of Tasks In The Formula Of Public-Private Partnership On Indicators Of The Self-Government Unit's Debt
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 100, s. 93-104
Tytuł własny numeru
Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego wobec procesów rozwoju regionów: VIII Forum Samorządowe
Słowa kluczowe
Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP), Dług, Samorząd terytorialny
Public-Private Partnerships (PPP), Debt, Local government
Uwagi
summ.
Abstrakt
Podejmowanie przedsięwzięć w formule partnerstwa publiczno- -prywatnego może być motywowane względami pełniejszej realizacji zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego w warunkach niedostatecznych zasobów finansowych, bardziej profesjonalnym zarządzaniem włączającym myślenie biznesowe do sektora samorządowego, chęcią wdrażania idei społeczeństwa obywatelskiego, lepszego zarządzania długiem finansowym i pod wpływem rosnącej presji na redukcję długu publicznego. Można domniemywać, że w praktyce polskiej dominować będzie motyw ostatni i ewentualnie w po-wiązaniu z motywem pierwszym. Eksponowany problem długu finansowego w sektorze publicznym skłania do rozważenia wielu kwestii dotyczących bezpiecznego - w świetle regulacji prawnych - zadłużania się jednostek samorządu terytorialnego na okoliczność realizacji projektów inwestycyjnych.(fragment tekstu)

The paper mainly presents an analysis of legal considerations to apply the public-private partnership and its influence on indicators of the debt of the self-government unit in Poland. The aim isto determine the significance of the formula of public(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. D. Korenik, Kondycja finansowa jednostek samorządu terytorialnego a podejmowanie realizacji zadań własnych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, w: Samorząd Terytorialny wobec procesów rozwoju, Zeszyty Naukowe nr 683, Ekonomiczne Problemy Usług nr 77, s. 150-166.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu