BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kroczek Maciej (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Obligacje komunalne w kontekście konsolidacji terytorialnej samorządów
Municipal Bonds In The Context Of The Consolidation Of Territorial Self-Government
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 100, s. 117-127
Tytuł własny numeru
Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego wobec procesów rozwoju regionów: VIII Forum Samorządowe
Słowa kluczowe
Obligacje komunalne, Konsolidacja, Samorząd terytorialny
Communal bonds, Consolidation, Local government
Uwagi
summ.
Abstrakt
Konsolidacja samorządów staje się zjawiskiem coraz powszechniejszym. Jest to jeden ze sposobów na lepszą realizację coraz to nowych zadań stawianych przed samorządami. To również możliwość wyrównania poziomu pomiędzy poszczególnymi samorządami. Jest to ogólnoeuropejska tendencja. Na przykładzie innych krajów, które przeprowadziły takie konsolidacje, można stwierdzić, że to koncepcja udana, wraz z konsolidacją wzrosła bowiem efektywność wykonywania zadań. Nowe możliwości i wyzwania niosą jednak za sobą konieczność odnalezienia nowych źródeł finansowania. Obligacje komunalne w tym kontekście wydają się być atrakcyjną alternatywą dla kredytów bankowych(fragment tekstu)

The consolidation of local governments is becoming increasingly common. This is one of the ways to better carry out the growing number of new tasks facing local governments. It is also the opportunity to level these governments. This is an all-European trend. On the example of other countries that have carried out such consolidations, it can be concluded that the concept is successful as the efficiency of task execution has in-creased. However, new opportunities and challenges carry the necessity of finding new sources of funding. In this context, municipal bonds seem to be an attractive alternative to bank loans.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. A. Babczuk, Emisje obligacji komunalnych w Polsce pod rządami Ustawy z dnia 19 czerw-ca 1995 r. o obligacjach.
  2. Rynek pozaskarbowych papierów dłużnych podsumowanie 2001 roku, praca zbior., Fitch Polska SA Rating & Rynek.
  3. Ł. Sobiech, Obligacje komunalne samorządu terytorialnego, "Tygodnik Prawa Administra-cyjnego", Gazeta Prawna nr 113.
  4. www.gpwcatalyst.pl.
  5. www.gpwcatalyst.pl, www.money.pl.
  6. www.bonmanagement.pl.
  7. www.samorzad.pap.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu