BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piechnik-Kurdziel Anna (Akademia Ekonomiczna w Krakowie / Wydział Zarządzania)
Tytuł
Rynek pracy województwa krakowskiego w latach 1982-1987
Labour Market in the District of Cracow in the Years 1982-1987
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1990, nr 332, s. 25-43, rys., bibliogr. 10 poz
Słowa kluczowe
Rynek pracy, Praca, Podaż pracy, Popyt na pracę, Pośrednictwo pracy, Zatrudnienie absolwentów, Siła robocza
Labour market, Labour, Labour supply, Labour demand, Employment agency, Employment of graduates, Labour force
Uwagi
rez., summ.
Kraj/Region
Województwo krakowskie
Abstrakt
W niniejszym artykule przedstawiono charakterystykę rynku pracy w województwie krakowskim za lata 1982-1987. Wnikliwej obserwacji poddano wielkości charakteryzujące sytuację na rynku pracy województwa krakowskiego.

The paper deals with the present situation prevailing in the labour market in the district of Cracow. After initiation in the essence of functioning of the regional labour market, demographic conditioning of labour resources in the region of Cracow has been presented as well as the size and structure of labour supply and demand, the role of employment agency, the problem of employing graduates who are the basic source of qualified staff, and the scale of utilizing local employment reserves in the years 1982-1987. The paper ends in practical conclusions formulated in the context of need to improve the rationality of employment and to increase the effectiveness of labour market in the district of Cracow. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Aneks do głównych kierunków polityki zatrudnienia na lata 1986 -1990 w województwie krakowskim, UMK, WZiSS, Kraków, maj 1988.
  2. Główne kierunki polityki zatrudnienia na lata 1986 - 1990 w województwie krakowskim, UMK, WZ i SS, Kraków, maj 1986.
  3. Kabaj M., Elementy pełnego i racjonalnego zatrudnienia w gospodarce socjalistycznej, KiW, Warszawa 1972.
  4. Kornai J., Niedobór w gospodarce, PWE, Warszawa 1985.
  5. Kryńska E., Funkcjonowanie regionalnego rynku pracy, "Polityka Społeczna" 1988, nr 2.
  6. Meller J., Regionalne gospodarowanie zasobami pracy, PWE, Warszawa 1981.
  7. Ocena gospodarowania zasobami siły roboczej w województwie krakowskim, Prezydent Miasta Krakowa, Kraków, listopad 1986.
  8. Rocznik Statystyczny Województwa Krakowskiego 1987, WUS, Kraków 1987.
  9. Secomski K., Ekonomika regionalna, PWE, Warszawa 1982.
  10. Sobczak L., Rynek pracy w Polsce Ludowej, PWN, Warszawa 1971.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu