BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Francik Anna (Akademia Ekonomiczna w Krakowie / Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych)
Tytuł
Innowacyjność przedsiębiorstw przemysłowych
Innovatory Activities of Industial Enterprises
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1990, nr 332, s. 45-62, bibliogr. 35 poz
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo przemysłowe, Innowacje, Innowacyjność przedsiębiorstw, Procesy innowacyjne w przemyśle
Industrial enterprises, Innovations, Enterprise innovation, Innovation processes in industry
Uwagi
rez., summ.
Abstrakt
Przedstawiono warunki innowacyjności przedsiębiorstw oraz przyczyny małej innowacyjności polskich przedsiębiorstw. Omówiono zmiany w systemie sterowania innowacjami.

Innovationability of enterprises is a resultant of stimulating and impeding effects of many factors. These factors are inherent in the system of economy functioning, in an enterprise itself and attitudes of subjects that adopt the innovations. These are the problems the paper deals with. Beside discussing the wide context of innovatory process conditioning, the paper deals with the causes of poor effectiveness of innovatory processes of enterprises. The paper ends in the discussion on the new approach to innovatory activities, resulting from the realized reforms as well from those provided for realization in the forthcoming years.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Baruk J., Instrumenty intensyfikacji postępu techniczno-organizacyjnego, "Ekonomika i Organizacja Pracy" 1987, nr 4.
 2. Borowska - Kwasik Z., Kasperkiewicz W., Kłopoty z innowacyjnością, "Przegląd Techniczny" 1985, nr 39.
 3. Byrski B., Procesy innowacyjne w przemyśle, AE, Kraków 1986.
 4. Dalle F., Bounnine-Cabalé. L'entreprise du futur, Calmann-Levy " 1971.
 5. Fiedor B., Teoria innowacji, PWN, Warszawa 1979.
 6. Gabara W., Proces przystosowawczy organizacji do środowiska, PWE, Warszawa 1969.
 7. Gałęski B., Innowacje a społeczność wiejska, KiW, Warszawa 1971.
 8. Grzybowski W., Ryzyko w procesie podejmowania decyzji w warunkach reformy gospodarczej, materiały na konferencję, TNOiK, 1983.
 9. Hill R., Today's thomiest management problem:, new technology, "International Management" 1984, nr 12.
 10. Jasiński A., Rynkowe uwarunkowania innowacji w przedsiębiorstwie "Ekonomika i Organizacja Pracy" 1986, nr 4.
 11. Kasperkiewicz W., Innowacyjność gospodarki w świetle zamian mechanizmów reformy w latach 1986-1990, "Ekonomika i Organizacja Pracy" 1986, nr 2.
 12. Katz E., Lewin H. L., Hamilton H., Traditions of Research on the Diffusion of Innovation, "American Sociological Review" 1963, nr 2.
 13. Kocierz E., Mechanizm absorbowania innowacji technicznych przez przemysł, w: Ekonomiczny mechanizm procesów innowacyjnych, PWE, Warszawa 1975.
 14. Krajewski S., Procesy innowacyjne w przemyśle, KiW, Warszawa 1985.
 15. Kubin J., Proces dyfuzji innowacji technicznych, w: Zmiany społeczne i postęp techniczny, Ossolineum IFiS PAN, 1971.
 16. Lange O., Optymalne decyzje, Warszawa 1969.
 17. Loch K., Stymulowanie wdrożeń, "Przegląd Organizacji" 1986, nr 9.
 18. Makarczyk M., Przyswajanie innowacji, PAN, Wrocław-Warszawa-Gdańsk 1971.
 19. Michoń F., Organizacja i kierowanie przedsiębiorstwem - w świetle socjologii i psychologii pracy, KiM, Warszawa 1981.
 20. Miszewski B., Problemy centralizacji i decentralizacji a funkcjonowanie procesów innowacyjnych, w: Ekonomiczny mechanizm procesów innowacyjnych, PWE, Warszawa 1975.
 21. Moltz R., Entrepreneurial Managers in Large Organizations, "Business Horizons" 1984, nr 9-10.
 22. Ekonomiczny mechanizm procesów innowacyjnych / pod red. nauk. Wiesława Cabana i Jana Mujżela. Warszawa, PWE, 1975.
 23. Ocena i modyfikacja zadań funkcjonowania i finansowania centralnych programów i jednostek badawczo-rozwojowych, UPNTiW, Warszawa 1988.
 24. O teoriach rozwoju współczesnego, praca zbiorowa pod red. N. Nasiłowskiego, PWN, Warszawa 1978.
 25. Pfeiffer W., Bischop B., Uberleben durch Produkt plannung auf der Basis von Produktlebenszyklen, "Fortschrittliche Betriebsführung Industrial Engineering" 1975, nr 6.
 26. Rapacki R., Główne bariery procesów innowacyjnych w gospodarce polskiej, "Gospodarka Planowa" 1981, nr 5.
 27. Regers E. M., Diffusion of Innovations, The Free Press of Glencoe, New York 1962.
 28. Rutkowski J., Polska technika w potrzebie, "Przegląd Techniczny" 1988, nr 38.
 29. Samecki W., Ryzyko w działaniach przedsiębiorstwa przemysłowego, PWE, Warszawa 1967.
 30. Strauss G., Sayles L. R., Personnel, the Human Problems of Management Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, New Jersey 1960.
 31. Wawrzyniak B., Zarządzanie w ciężkich czasach "Przegląd Organizacji" 1986, nr 5.
 32. Wilson A.T.M., The individual and the System, w: Industrial and Business Psychology. Munksgaard - Copenhagen 1962.
 33. Wzmocnienie finansowego zasilania działalności innowacyjnej w przedsiębiorstwach /projekt/, UPNTiW, Warszawa 1988.
 34. Zymonik J., Bodźce wyspecjalizowane w stymulowaniu działalności innowacyjnej, "Ekonomika i Organizacja Przemysłu" 1988, nr 8.
 35. Żukowski J., Zastraszeni techniką, "Przegląd Techniczny" 1986, nr 36.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu