BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hajduga Piotr (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Special Economic Zones as Stimuli to Regional Development During a Crisis
Specjalne Strefy Ekonomiczne jako stymulator rozwoju regionalnego w dobie kryzysu
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 286, s. 190-198, tab., bibliogr. 10 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Regional Economy in Theory and Practice
Słowa kluczowe
Specjalne strefy ekonomiczne, Kryzys finansowy, Kryzys gospodarczy
Special economic zones, Financial crisis, Economic crisis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W niniejszym artykule szczególną uwagę poświęcono efektom funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych zlokalizowanych na obszarze Polski, począwszy od roku 2008, tj. roku uznawanego za początek globalnego kryzysu finansowego i gospodarczego. Za istotną uznano również weryfikację postawionej tezy o skuteczność specjalnych stref ekonomicznych jako narzędzia służącego rozwojowi społecznemu i gospodarczemu, szczególnie w kontekście zmniejszania bezrobocia.(abstrakt oryginalny)

This article draws special attention to the effects of the operation of special economic zones located within Poland in the period from 2008, that is the year considered as the beginning of the global financial and economic crisis. It has been also assumed that it is important to verify the thesis about the effectiveness of special economic zones as the tools of social and economic development, especially in the context of decreasing unemployment.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bazydło A., Smętkowski M., Specjalne strefy ekonomiczne - światowe zróżnicowanie instrumentu, [in:] E. Kryńska (ed.), Polskie specjalne strefy ekonomiczne - zamierzenia i efekty, Scholar, Warszawa 2000.
  2. Broszkiewicz P., Specjalne strefy ekonomiczne jako czynnik rozwoju regionalnego (na przykładzie Dolnego Śląska w latach 1997-2005), rozprawa doktorska, AE we Wrocławiu, Wrocław 2006.
  3. Hajduga P., Specjalne strefy ekonomiczne i ich funkcjonowanie w obrębie dużych miast Polski, [in:] M. Łyszczak, K. Wilk (eds.), Kierunki transformacji społeczno-ekonomicznej przestrzeni Polski ze szczególnym uwzględnieniem obszarów metropolitalnych, PN nr 1087, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2005.
  4. Kubin T., Specjalne strefy ekonomiczne jako forma pomocy przedsiębiorcom ze strony państwa, [in:] M. Kolczyński, W. Wojtasik (eds.), Innowacyjne i społeczne oddziaływanie specjalnych stref ekonomicznych i klastrów w Polsce, Towarzystwo Inicjatyw Naukowych, Katowice 2010.
  5. Lizińska W., Kisiel R., Specjalne strefy ekonomiczne jako instrument polityki regionalnej na przykładzie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2008.
  6. Pastusiak R., Specjalne strefy ekonomiczne jako stymulator rozwoju gospodarczego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011.
  7. Radek R., Wpływ specjalnych stref ekonomicznych na rozwój polskiego pogranicza, [in:] M. Kolczyński, W. Wojtasik (eds.), Innowacyjne i społeczne oddziaływanie specjalnych stref ekonomicznych i klastrów w Polsce, Towarzystwo Inicjatyw Naukowych, Katowice 2010.
  8. Ustawa z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych, DzU 1994, nr 123, poz. 600, tekst jednolity: DzU 2007, No. 42, poz. 274 z późn. zm.
  9. Waligórski M., Administracyjnoprawna reglamentacja działalności gospodarczej w tzw. specjalnych strefach ekonomicznych, Studia Prawnicze 1997, nr 2.
  10. Zbyd M., Publiczne prawo gospodarcze, Kraków 1997.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu