BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sokołowicz Mariusz E. (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
The Impact of Transnational Corporations' Activity on Regional Human Capital. Case Study of the Łódź Metropolitan Area
Wpływ korporacji transnarodowych na rozwój kapitału ludzkiego w regionie. Przykład łódzkiego obszaru metropolitalnego
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 286, s. 210-220, rys., tab., bibliogr. 24 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Regional Economy in Theory and Practice
Słowa kluczowe
Kapitał ludzki, Korporacje międzynarodowe, Rozwój regionalny, Obszar metropolitalny
Human capital, International corporation, Regional development, Metropolitan area
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Współczesne gospodarki regionalne pozostają otwarte na otoczenie, a jednym z wymiarów tego otwarcia jest goszczenie filii korporacji transnarodowych (KTN). Z tego względu interesującym zagadnieniem jest badanie relacji między kapitałem ludzkim (KL) w regionie a działalnością KTN. Dlatego autor artykułu dokonał empirycznej weryfikacji wpływu KTN na KL w regionie oraz identyfikacji znaczenia tego kapitału jako czynnika lokalizacji. Badanie zostało przeprowadzone wśród filii KTN działających na terenie łódzkiego obszaru metropolitalnego i zatrudniających min. 50 pracowników. Artykuł prezentuje główne elementy badania prowadzące do wniosku, że w badanym regionie KL pozostaje ważnym, ale nie najważniejszym, czynnikiem lokalizacji filii KTN. Ponadto zaobserwowano relatywnie słaby pozytywny wpływ KTN na rozwój kapitału ludzkiego w regionie.(abstrakt oryginalny)

Contemporary regional economies are very open, and one of the facets of this openness is hosting subsidiaries of transnational corporations (TNCs). Thus, studies on mutual relations between the regional human capital (HC) and the activity of TNCs appear to be an interesting issue. The above assumptions were a base for the empirical verification of the impact of TNCs' activity on regional HC, and the significance of this capital as a location factor. The research was conducted among head representatives of TNCs operating in the Łódź metropolitan area with more than 50 employees. The paper presents the main aspects of the study, and leads to the conclusion that HC is an important, but not the key, location factor of TNCs in the region. Also, there is a relatively weak positive impact of TNCs' activity on regional development.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Becker G., Investment in human capital: A theoretical analysis, Journal of Political Economy 1962, vol. 70, pp. 9-49.
 2. Coase R., The nature of the firm, Economica 1937, vol. 4(16), pp. 386-405.
 3. Donakowski A., Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na transfer technologii do polskiej gospodarki; [in:] W. Karaszewski (ed.), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2003, pp. 314-315.
 4. Dunning J.H., Explaining International Production, Unwin Hyman, London 1988.
 5. ESPON, Study on Urban Functions, Final Report, march 2007
 6. Grodzicki J., Rola kapitału ludzkiego w rozwoju gospodarki globalnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2003.
 7. Lucas Jr R.E., Why doesn't capital flow from rich to poor countries, American Economic Review 1990, no. 89, pp. 92-96.
 8. Mincer J., Investment in human capital and personal income distribution, Journal of Political Economy 1958, vol. 66, pp. 281-302
 9. Mincer J., Schooling Experience and Learning, Columbia University Press, New York/London 1974.
 10. Noorbakhsh F., Paloni A., Youssef A., Human capital and FDI inflows to developing countries: New empirical evidence, World Development 2001, vol. 29, no. 9, pp. 15931610.
 11. Nowakowska A., Przygodzki Z., Sokołowicz M.E., Region w gospodarce opartej na wiedzy. Kapitał ludzki - innowacje - korporacje transnarodowe, Difin, Warszawa 2011.
 12. Nowakowska A., Regionalny wymiar procesów innowacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011.
 13. Oleksiuk A., Inwestowanie w kapitał ludzki w Polsce, Wydawnictwo ECONOMICUS, Szczecin 2009.
 14. Orłowski W., Knowledge economy and knowledge-based growth: Some issues in a transition economy, [in:] A. Kukliński (ed.), The Knowledge-Based Economy. The European Challenges of the 21st Century, KBN, Warsaw 2000.
 15. Pakulska T., Poniatowska-Jaksch M., Globalne pozyskiwanie zasobów - zarys problemu, Gospodarka Narodowa 2008, nr 12, pp. 1735.
 16. Schultz T.W., Investment in human capital, The American Economic Review 1961, vol. 51(1), pp. 117.
 17. Sokołowicz M.E., Region wobec procesów globalizacji - terytorializacja przedsiębiorstw międzynarodowych (na przykładzie regionu łódzkiego), Prace Doktorskie z Zakresu Ekonomii i Zarządzania, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008.
 18. Sokołowicz M.E., Strategie lokalne wobec korporacji transnarodowych jako czynnik integracji lub dezintegracji Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego, [in:] A. Jewtuchowicz, M. Wójcik (eds.), Łódzka metropolia. Problemy integracji gospodarczej, Wydawnictwo Biblioteka, Łódź 2010, pp. 109124.
 19. UNCTAD, The Competitiveness Challenge: Transnational Corporations and Industrial Restructuring in Developing Countries, Geneva 2000.
 20. UNCTAD, World Investment Report, ONZ, New York/Geneva 1994.
 21. Walukiewicz S., Kapitał ludzki. Skrypt akademicki, Instytut Badań systemowych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2010.
 22. Williamson O., Market and Hierarchies. Analysis and Antitrust Implications, Free Press, New York 1975.
 23. World Bank, Knowledge and Development. World Development Report, Oxford University Press, Oxford 1998.
 24. Zorska A., Korporacje transnarodowe: przemiany, oddziaływania, wyzwania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu