BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dylkiewicz Beata Renata (Politechnika Koszalińska)
Tytuł
Czynniki ekonomiczne determinujące rynek pracy województwa zachodniopomorskiego
Economic Factors Determining the Labor Market on the Example of West Pomeranian Voivodeship
Źródło
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2013, z. nr 33, s. 239-249, wykr., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Rynek pracy, Regionalny rynek pracy, Lokalny rynek pracy, Stopa bezrobocia, Aktywizacja rynku pracy
Labour market, Regional labour market, Local labour market, Unemployment rate, Labour market activation
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo zachodniopomorskie
West Pomeranian Voivodeship
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie istoty rynku pracy oraz analiza czynników ekonomicznych, które go determinują. Rynek pracy jest jednym z czynników produkcji analizowanych w ekonomii. Obok niego funkcjonują: rynek dóbr i usług, rynek kapitału i rynek pieniądza. Każdy z nich rządzi się odmiennymi prawami i na każdy z nich oddziałują inne czynniki. Polska w ciągu ostatnich 20 lat przeszła istotne przeobrażenia. Efektem są istotne zmiany na polskim rynku pracy, w tym także na rynku pracy regionu zachodniopomorskiego. Transformacja spowodowała, że w Polsce wykształcił się prawdziwy, rządzący się prawami popytu i podaży rynek pracy. Zniknęły sztucznie występujące w okresie gospodarki centralnie sterowanej niedobory siły roboczej, a pojawiła się nadwyżka podaży pracy, która była przyczyną powiększającej się stopy bezrobocia. Ukazanie czynników determinujących rynek pracy poprzez przeobrażenia na przestrzeni 10 i kolejnych lat jest niezbędne w ocenie tego rynku. (abstrakt oryginalny)

The main goal of this article is to show the substance of the labor market and to analyze the economic factors that determine it. The labour market is one of the type of markets of production factors being analyzed in economics. Next to the labour market, there is a market of goods and services, the capital market and the financial market. Each one of them is governed by different rules and each one is influenced by different factors. Over the last twenty years, Poland has gone through significant changes. These changes include relevant shifts on the Polish labor market, as well as on the labor market of West Pomeranian Voivodeship. The transformation has caused Poland to develop a real labour market governed by the principles of supply and demand. The artificially created labour deficits of the centrally planned economy have disappeared and a labour supply surplus has emerged, causing an increase in the unemployment rate. Outlining the factors determining the labor market through the transformations thoughout the last 10 years is an essential process in the contemporary assesment of this market. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Begg D., Fischer S., Dornbush R., 1993, Ekonomia, t. 2, PWE, Warszawa.
 2. Blanchard O., 2006, Macroeconimics, Pearson Prentice Hall, New Jersey.
 3. Kotowska. J.E., Matysiak A., Rynek pracy./www.sgh.waw.pl/ prywatne/ (stan na dzień 12.10.2012).
 4. Lejman M., Mikosik J., Szpakowski, 2002, Ekonomia, przewodnik dla studiujących, Wydawnictwo Edukacyjne Respolona, Łódź.
 5. Milewski R., 2000, Podstawy ekonomii, PWN, Warszawa.
 6. Przekota G., Gospodarka województwa zachodniopomorskiego wobec otwarcia unijnego rynku pracy, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie - Filia w Koszalinie 2011.
 7. Raport o stanie województwa zachodniopomorskiego Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Wydział Polityki Regionalnej Szczecin, styczeń 2010.
 8. "Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013", Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego, Szczecin 2007 www.stat.gov.pl
 9. Rembeza J., 2011, Zróżnicowanie zmian stopy bezrobocia w województwie zachodniopomorskim [w:] Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie - Filia w Koszalinie, Rynek pracy jako barometr zmian w gospodarce, red. nauk. S. Piocha, G. Przekota, Koszalin.
 10. Sloman J., 2006, Economics, Prentice Hall, Biboa, Spain.
 11. Winiarski B., 2000, Polityka gospodarcza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 12. http://www.stat.gov.pl (30.08.2012).
 13. http://www.ae.katowice.pl (06.08.2010).
 14. //www.mpips.gov.pl
 15. http://www.wzp.pl/download/index/biblioteka/6760 z dnia 6.11.2012.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-5084
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu