BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pawlak Jan (Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach, Oddział w Warszawie)
Tytuł
Koszty energii w rolnictwie polskim
Energy Costs in the Polish Agriculture
Źródło
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 2013, nr 3, s. 83-98, tab., rys., bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Energia, Zużycie energii, Koszty, Wyniki badań
Agriculture, Energy, Energy consumption, Costs, Research results
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Stosując metodą zapewniającą porównywalność danych o nakładach energii w okresie objętym analizą, oszacowano zużycie dwunastu objętych analizą nośników energii w latach 2000-2011. Zużycie to w 2011 roku było o 4,2% mniejsze niż w 2000 r. Zużycie paliw ciekłych zmniejszyło się o 10,9%, ale przy wzroście zużycia oleju napędowego o 13,4%. Mniejsze o 10,0% było zużycie energii cieplnej. O 5,3% zwiększyło się natomiast zużycie paliw stałych, o 62,5% - paliw gazowych, a energii elektrycznej - o 2,0%. W 2011 r. ceny zakupu objętych analizą nośników energii zwiększyły się o 12,2% do 193,4%. Cena oleju napędowego wzrosła o 92,6%. W 2011 r. koszty energii w rolnictwie w cenach bieżących były o 94,5% wyższe niż w 2000 r. Koszty energii w przeliczeniu na 100 ha użytków rolnych w latach 2000-2011 wzrosły ponad dwukrotnie (o 125%), a w odniesieniu do powierzchni gruntów ornych - o 152%. W strukturze kosztów energii ponoszonych w rolnictwie dominują oleje napędowe, których udział w latach 2000-2011 wynosił od 67,9 do 81,5%. (abstrakt oryginalny)

The consumption of twelve energy carriers covered by the analysis in 2000-2011 was estimated with the use of a method ensuring comparability of data on energy input in the analysed period. In 2011, this consumption was by 4.2% lower than in 2000. The consumption of liquid fuels decreased by 10.9%, but the consumption of diesel oil increased by 13.4%. Thermal energy consumption was also lower by 10.0%. But, the consumption of solid fuels increased by 5.3%, gas fuels by 62.5% and electricity - by 2.0%. In 2011 the prices for purchasing the analysed energy carriers increased by 12.2 to 193.4%. The price of diesel oil increase by 92.6%. In 2011 the energy costs in agriculture in current prices were by 94.5% higher than in 2000. The energy costs per 100 ha of agricultural land in 2000-2011 increased by over twofold (by 125%), and as regards the surface of arable land - by 152%. The structure of energy costs incurred in agriculture is predominated by diesel oils, whose share in 2000-2011 ranged from 67.9% to 81.5%. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Gospodarka paliwowo-energetyczna w latach 1999, 2000. Informacje i opracowania statystyczne. GUS, Warszawa 2001.
 2. Gospodarka paliwowo-energetyczna w latach 2001, 2002. Informacje i opracowania statystyczne. GUS, Warszawa 2003.
 3. Gospodarka paliwowo-energetyczna w latach 2002, 2003. Informacje i opracowania statystyczne. GUS, Warszawa 2004.
 4. Gospodarka paliwowo-energetyczna w latach 2003, 2004. Informacje i opracowania statystyczne. GUS, Warszawa 2005.
 5. Gospodarka paliwowo-energetyczna w latach 2005, 2005. Informacje i opracowania statystyczne. GUS, Warszawa 2006.
 6. Gospodarka paliwowo-energetyczna w latach 2005,2006. Informacje i opracowania statystyczne. GUS, Warszawa 2007.
 7. Gospodarka paliwowo-energetyczna w latach 2006,2007. Informacje i opracowania statystyczne. GUS, Warszawa 2008.
 8. Gospodarka paliwowo-energetyczna w latach 2007,2008. Informacje i opracowania statystyczne. GUS, Warszawa 2009.
 9. Gospodarka paliwowo-energetyczna w latach 2008,2009. Informacje i opracowania statystyczne. GUS, Warszawa 2010.
 10. Gospodarka paliwowo-energetyczna w latach 2009,2010. Informacje i opracowania statystyczne. GUS, Warszawa 2011.
 11. Gospodarka paliwowo-energetyczna w latach 2009,2010. Informacje i opracowania statystyczne. GUS, Warszawa 2012.
 12. Klementowski A., Mieczkowski J., Olesiak T., Pawlak J., Pruszkowski S., Mieszkowska L., Zalewski A.: Rynek środków produkcji i usług dla rolnictwa. Stan i perspektywy, nr 28 (red. A. Zalewski). IERiGŻ-PIB, ARR, MRiRW, Warszawa 2005.
 13. Kocira S., Sawa J.: Koszty mechanizacji w gospodarstwach o różnej wielkości ekonomicznej. Inżynieria Rolnicza, nr 6, 2005.
 14. Mańko S.: Koszty i opłacalność produkcji ziemniaków w świetle wyników polskiego FADN. Ziemniak Polski, nr 4, 2011.
 15. Mańko S., Goraj L.: Model szacowania pełnych kosztów działalności gospodarstw rolnych. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 3, 2011.
 16. Mieczkowski J., Olesiak T., Pawlak J., Pruszkowski S., Talarek M., Zalewski A., Zalewski Ar., Mieszkowska L.-. Rynek środków produkcji i usług dla rolnictwa. Stan i perspektywy, nr 34 (red. A. Zalewski). IERiGŻ-PIB, ARR, MRiRW, Warszawa 2008.
 17. Olesiak T., Pawlak J., Zalewski A., Mieszkowska L., Zalewski Ar.: Rynek środków produkcji dla rolnictwa. Stan i perspektywy, nr 39 (red. A. Zalewski). IERiGŻ-PIB, ARR, MRiRW, Warszawa 2012.
 18. Pawlak J.: Nakłady i koszty energii w rolnictwie polskim. Problemy Inżynierii Rolniczej, nr 4, 2007.
 19. Pawlak J.: Nakłady energii w rolnictwie polskim i ich efektywność. Problemy Inżynierii Rolniczej, nr 1,2009.
 20. Pawlak J., Skrzypczak G., Daberkow S.G., Zalewski A.: Rynek środków produkcji i usług dla rolnictwa. Stan i perspektywy, nr 22 (red. A. Zalewski). IBRiGŻ, ARR, MRiRW, Warszawa 2002.
 21. Rocznik Statystyczny Rolnictwa i Obszarów Wiejskich 2005. GUS, Warszawa 2005; oraz Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2009. GUS, Warszawa 2010.
 22. Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2011. GUS, Warszawa 2012.
 23. Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2012. GUS, Warszawa 2013.
 24. Tabor S.: Kierunki gospodarowania a wyposażenie techniczne i koszty mechanizacji produkcji rolniczej. Inżynieria Rolnicza, nr 4, 2004.
 25. Tabor S.: Koszty mechanizacji produkcji rolniczej. Problemy Inżynierii Rolniczej, nr 4, 2001.
 26. Wójcicki Z.: Koszty mechanizacji produkcji rolniczej. Inżynieria Rolnicza, nr 4, 1999.
 27. Wójcicki Z.: Potrzeby energetyczne i wykorzystanie odnawialnych zasobów energii. Problemy Inżynierii Rolniczej, nr 4, 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0044-1600
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu