BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lisiecka Krystyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Audyt wewnętrzny instrumentem wspomagającym zarządzanie organizacją w sektorze publicznym
Internal Audit - the Instrument of Support Management in Public Organisation
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2013, nr 141, s. 51-61, rys.
Tytuł własny numeru
Governance - korporacje, instytucje publiczne, sieci
Słowa kluczowe
Audyt wewnętrzny, Zarządzanie publiczne, Organizacja
Internal audit, Public governance, Organisation
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest zwrócenie uwagi na potrzebę zwiększenia efektywności działań organizacji publicznych poprzez właściwe stosowanie audytu wewnętrznego jako narzędzia wspomagającego procesy zarządzania. Jakość zarządzania publicznego staje się kluczowa dla rozwoju kraju, regionu, powiatu, gminy, dlatego dużą wagę należy przykładać do audytu, który ma uruchomić mechanizm działań poprawy i doskonalenia pracy organizacji, mechanizm bodźców reformatorskich - efektywnościowych, w tym oszczędnościowych1. Audyt wewnętrzny - narzędzie badania i oceny działalności - ma wspierać organizacje publiczne w osiąganiu wytyczonych celów, oraz wpływać na poprawę efektywności procesów zarządzania. Ma również wnieść wartość dodaną poprzez systematyczną, prowadzoną w uporządkowany sposób ocenę procesów zarządzania, działalności operacyjnej organizacji, a także przez wskazanie sposobów podnoszenia jakości i wydajności pracy w zarządzaniu organizacją publiczną. Ma wskazywać możliwości wygenerowania większego efektu lub osiągnięcia tego samego efektu przy niższych nakładach. Typ audytu efektywnościowego powinien wzmacniać efektywność ekonomiczną działań organizacji, zarówno w wymiarze operatywnym, jak i strategicznym. (fragment tekstu)

The study was designed to demonstrate the role of internal audits in public administration. An audit should ensure effective implementation of activities and bring added value, which may be understood as generating a greater effect or achieving the same effect at a lower cost. Audits focused on results are predicted to be on the increase. This concept is an evolution of an internal audit - from a compliance audit, through a risk based audit to a performance audit or a value for money audit, which involves the formulation and testing of audit tasks aimed at expected results. This audit is important because of the fact that public bodies represent the interests of citizens and have public resources, including the EU funds, and these are rigorously assessed in terms of the results brought by the funds involved. Will an internal audit become an instrument that can be used to change the model of organizational management in the public sector? The research findings should show whether periodic audits of efficiency will provide the basis for changes in individual performance management processes, conservation of resources and their better use in cutting expenses, reduction of over-employment or development of information technology and whether it will lead to greater internationalization. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. K. Rybiński: Czas na administrację 2.0. Organizacja i Kierowanie (Organization and Management). Nr 3(146). KNOiZ, SGH, Warszawa 2011.
  2. T. Kiziukiewicz, K. Sawicki: Audyt systemu kontroli zarządczej. W: Zasady audytu wewnętrznego w sektorze finansów publicznych. Red. T. Kiziukiewicz. Difin, Warszawa 2012, s. 293.
  3. J. Klich: Kryzys 2007-2008. Nowe wyzwania dla zarządzania? Organizacja i Kierowanie. Nr 3 (146). KNOiZ, SGH, Warszawa 2011.
  4. A. Mazurek, K. Knedler: Kontrola zarządcza - ujecie praktyczne. HANDICAP, Warszawa 2010, s. 39.
  5. D. Osborne, T. Gaebler: Rządzić inaczej. Media rodzinne, Warszawa 2005.
  6. H. Szymańska: Ogólne zagadnienia audytu wewnętrznego. W: Zasady audytu wewnętrznego w sektorze finansów publicznych. Red. T. Kiziukiewicz. Difin, Warszawa 2012, s. 27 i n.
  7. K. Czerwiński: Audyt Wewnętrzny. InfoAudit, Warszawa 2005.
  8. W. Gos: Regulacje w zakresie audytu wewnętrznego W: Zasady audytu wewnętrznego w sektorze finansów publicznych. Red. T. Kiziukiewicz. Difin, Warszawa 2012, s. 40.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu