BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czakon Wojciech (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Uwarunkowania i mechanizmy koordynacji sieci
Network Governance - Mechanisms and Contraints
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2013, nr 141, s. 62-71, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Governance - korporacje, instytucje publiczne, sieci
Słowa kluczowe
Podejście sieciowe w zarządzaniu, Mechanizmy rynkowe, Hierarchiczna struktura organizacyjna
Network approach in management, Market mechanism, Hierarchical organizational structure
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie stanu wiedzy o koordynacji sieciowej (network governance). W pierwszej części przedstawiono mechanizmy składowe koordynacji sieciowej, bowiem w literaturze panuje zgodność zarówno co do jej złożoności, jak i elementarnych składników. W drugiej części zwrócono uwagę na dynamikę relacji mechanizmów koordynacji, wynikającą z elastyczności sieci. Ostatnia część zamyka rozważania, wskazując na problem roli podmiotów w sieci, a także procesów dostosowawczych niezbędnych dla sprawnego współdziałania. (fragment tekstu)

The paper describes network governance as a composite phenomenon, where three coordination mechanisms are mobilized in different proportions according to intentional manager's behaviors. The quest for better compositions is shown here as a typical optimization problem, subject to environment influence. In order to better understand optimal composition the author suggests that resource based view of the firm and the evolutionary perspective are more useful than neo-institutional economics. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. W. Czakon: Sieci w zarządzaniu strategicznym. Wolters Kluwer, Warszawa 2012, s. 16-17.
 2. J. Niemczyk: Wyróżniki, budowa i zachowania strategiczne układów outsourcingowych. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2006, s. 23.
 3. C. Jones, W. Hesterly, S. Borgatti: A General Theory of Network Governance: Exchange Conditions and Social Mechanisms. "Academy of Management Review" 1997, Vol. 22, No. 4, s. 911-945.
 4. W. Czakon: Koordynacja sieci - wieloraka forma organizacji. "Przegląd Organizacji" 2008, nr 9, s. 7-10.
 5. J. Heide: Plural Form Governance in Industrial Purchasing. "Journal of Marketing" 2003, Vol. 67, No. 10, s. 18-29.
 6. J.P. Cannon, R.S. Achrol, G.T. Gundlach: Contracts, Norms, and Plural Form Governance. "Academy of Marketing Science Journal" 2000, Vol. 28, No. 2, s. 180-194.
 7. J. Bradach: Using the Plural Form in the Management of Restaurants Chains. "Administrative Science Quarterly" 1997, Vol. 42, s. 276-303.
 8. A.W. Joshi, A.J. Campbell: Effect of Environmental Dynamism on Relational Governance in Manufacturer-Supplier Relationships: A Contingent Framework and an Empirical Test. "Academy of Marketing Science Journal" 2003, Vol. 31, No. 2, s. 176-188.
 9. S. Jap, S. Ganesan: Control Mechanisms and the Relationship Life Cycle: Implications for Safeguarding Specific Investments and Developing Commitment. "Journal of Marketing Research" 2000, Vol. 37, No. 2, s. 227-245.
 10. T.K. Das, B.S. Teng: Between Trust and Control: Developing Confidence in Partner Cooperation in Alliances. "The Academy of Management Review" 1998, Vol. 23, No. 3, s. 491-512.
 11. W. Ouchi: Markets, Bureaucracies and Clans. "Administrative Science Quarterly" 1980, Vol. 25, s. 129-141.
 12. W. Czakon: Network Governance Dynamics Impact on Intellectual Property Management: The Case of a Franchise System, "Int. J. Intellectual Property Management" 2009, Vol. 3, No.1, s. 23- 38.
 13. V. Lowndes, C. Skelcher: The Dynamics of Multi-Organizational Partnerships: An Analysis of Changing Modes of Governance. "Public Administration" 1998, Vol. 76, s. 313-333.
 14. R. Miles, C. Snow: Network Organizations: New Concepts for New Forms. "McKinsey Quarterly" 1986, s. 53-66.
 15. R. D'Aveni: Hypercompetition - Managing the Dynamics of Strategic Maneuvering. The Free Press, New York 1994.
 16. M. Castells: The Rise of the Network Society. Blackwell Publishing, Oxford 2000.
 17. M. Romanowska, M. Trocki: Przedsiębiorstwo Partnerskie. Difin, Warszawa 2005.
 18. J. Brown, P. Duguid: Knowledge and Organization: A Social Practice Perspective. "Organization Science" 2001, Vol. 12, No. 2, s. 198-213.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu