BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kosiń Paweł (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Wycena wartości godziwej instrumentów kapitałowych w sprawozdawczości spółek
Fair Value Valuation of Capital Instruments in Companies Reporting
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2013, nr 141, s. 90-97
Tytuł własny numeru
Governance - korporacje, instytucje publiczne, sieci
Słowa kluczowe
Ład korporacyjny, Wartość godziwa, Wartość przedsiębiorstwa, Interesariusze, Sprawozdawczość w przedsiębiorstwie
Corporate governance, Fair value, Enterprise value, Stakeholders, Reporting in enterprises
Uwagi
summ.
Abstrakt
Wartość godziwa, w przeciwieństwie do historycznej ceny nabycia, odzwierciedla przyszłe korzyści ekonomiczne, jakie właściciel mógłby osiągnąć, gdyby doszło do transakcji. Stosując na dzień bilansowy wartość godziwą, jednostka antycypuje i ujawnia przyszłe korzyści, co siłą rzeczy wiąże się z dozą niepewności. Śmiałe przedsięwzięcia oraz plany kreują wartość jeszcze przed ich realizacją. Jeżeli uwzględni się fakt asymetrii informacji posiadanych przez zarządy przedsiębiorstw i pozostałych grup interesariuszy, a w tym posiadaczy akcji lub udziałów w rozproszonym kapitale, to możliwość ujawnień bilansowych na podstawie zdarzeń przyszłych nie pozostaje bez konsekwencji w sferze skuteczności instrumentów corporate governance. (fragment tekstu)

Elasticity of modular networked organizations leases the quick reaction to changes of turbulent environment and dynamic assets portfolio creation. It is attainable thanks to exploit of opportunities and the increased access to resources and information, without any limits typical for internal development. The expansion of networked structures set up the number of specific problems rising. Location of the part of value chain behind of organization's boundaries (which lines the subjective identity) means asset value growth in form of long term investments. Valuation of these assets may essentially affect the stakeholder point of view because of its connections with fixed assets value, total assets value, the capital structure and equity value. The identification of fairy value financial instruments valuation methods has been done in this article. It has been performed on the background of the other enterprise value interpretations levels. Above mentioned methods have been analyzed in context of their balances informational significance to enterprise stakeholders. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. J. Child, D. Faulkner, S. Tallman: Cooperative Strategy. Managing Alliances, Networks and Joint Ventures. Oxford University Press, Oxford 2005, s. 147-148.
 2. B. Nita: Metody wyceny i kształtowania wartości przedsiębiorstwa. PWE, Warszawa 2007, s. 22-23
 3. Metody wyceny spółki. Perspektywa klienta i inwestora. Red. M. Panfil i A. Szablewski. Poltext, Warszawa 2008, s. 29
 4. E.A. Helfert: Techniki analizy finansowej. PWE, Warszawa 2004, s. 451
 5. M. Michalski: Zarządzanie przez wartość. Firma z perspektywy interesów właścicielskich. WIG Press, Warszawa 2001, s. 6-15.
 6. A. Mazur: Wartość godziwa. Potencjał informacyjny. Difin, Warszawa 2011.
 7. E.F. Fama: Efficient Capital Market: A Review of Theory and Empirical Work. "The Journal of Finance" 1970, Vol. 25, Iss. 2, s. 383.
 8. A. Szyszka: Efektywność Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie na tle rynków dojrzałych. AE, Poznań 2003, s. 17-18.
 9. A. Szyszka: Wycena papierów wartościowych na rynku kapitałowym w świetle finansów behawioralnych. AE, Poznań 2007, s. 45-116.
 10. B. Graham, D.L. Dodd: Security Analysis. McGrawHill, New York 2009, s. 70.
 11. W. Skoczylas: Value reporting jako generator wartości przedsiębiorstwa. W: Analiza finansowa jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem. Red. M. Hamrola. KAFiS AE, Poznań 2005, s. 305-306.
 12. J.K. Galbraith: Gospodarka niewinnego oszustwa. Prawda naszych czasów. MTBiznes, Warszawa 2005, s. 47.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu