BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rokicki Jarosław
Tytuł
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej jako organizacja ucząca się na przykładzie kodeksu dobrych praktyk w zakresie funkcjonowania zamówień publicznych
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Zarządzanie w administracji publicznej : narzędzia, 2012, s. 141 - 160, rys., tab., bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe
Organizacje uczące się, Zamówienia publiczne, Kodeks dobrych praktyk
Learning organisations, Public procurement, Code of Good Practice
Firma/Organizacja
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej
Abstrakt
Jednym z elementów pozwalających na zwiększanie efektywności i skuteczności działania są instrumenty samoregulacyjne podmiotów w zakresie tworzenia regulacji środowiskowych (wewnętrznych) na przykład w postaci kodeksów dobrych praktyk. Wypełnią one rozważania teoretyczne podjęte w niniejszym opracowaniu poparte praktycznym przykładem gminy Dąbrowa Górnicza. Dokonano próby przedstawienia gminy, a konkretnie Urzędu Miejskiego - aparatu administracyjnego, za pośrednictwem którego działa Prezydent Miasta - zbliżającego się do koncepcji "organizacji uczącej się" na przykładzie kodeksu dobrych praktyk w zakresie funkcjonowania zamówień publicznych. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Batorski J.: Organizacja efektywnie ucząca się. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2002.
 2. Czy gmina może zbankrutować? "Przegląd Komunalny. Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska" 2004, nr 5.
 3. Mikuła B., Pietruszka-Ortyl A., Potocki A.: Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku. Wydawnictwo Difin, Warszawa 2002.
 4. Nieuczciwe praktyki rynkowe. Przewodnik. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa 2008.
 5. Olejniczak K., Domaradzka A., Krzewski A., Ledzion B., Widła Ł.: Polskie ministerstwa jako organizacje uczące się. "Raporty i Analizy EUROREG" 2010, nr 1(4). Wydawnictwo Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych EUROREG, Warszawa 2010.
 6. Senge P.M., Kleiner A., Roberts Ch., Ross R.B., Smith B.J.: Piąta dyscyplina. Materiały dla praktyka. Jak budować organizację uczącą się. Wolters Kluwer Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2008.
 7. Sharma R.S.: Mnich, który sprzedał swoje ferari. Wydawnictwo Galaktyka, Warszawa 2008.
 8. Sieradzka M.: Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Komentarz. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa 2008.
 9. Żemigała M.: Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Wolters Kluwer Business, Kraków 2007.
 10. Polecenie służbowe nr WA.I-0158-B-25/04 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 09.06.2004 r. w sprawie: wdrożenia i stosowania kwestionariusza ankiety na temat oceny skuteczności oraz jakości szkoleń, a także dobrych praktyk dzielenia się wiedzą zdobytą na odbytych kursach i szkoleniach przez osoby w nich uczestniczące z pozostałymi pracownikami Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.
 11. Polecenie służbowe nr BFU.042.12.2012 z dnia 27.01.2012 r. w związku z decyzją Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Współpracy Międzyregionalnej Interreg IV z dnia 15.12.2011 r. o wyborze do dofinansowania projektu pn. "Regional policies towards GREEN buildings" (Polityki regionalne na rzecz zielonych budynków)) powołujące Zespół do realizacji ww.projektu.
 12. Regulamin funkcjonowania zamówień publicznych oraz zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej stanowiący załącznik do zarządzenia nr 1325/08 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 04.12.2008 r. (z późn. zm.).
 13. Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. Dz.U. 2009, nr 157 poz. 1240 z późn. zm.
 14. Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych z dnia 17 grudnia 2004 r. Dz.U. 2005, nr 14, poz. 114 z późn zm.
 15. Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 r. Dz.U. 2007, nr 171, poz. 1206.
 16. Witryna internetowa Banku Pekao, www.pekao.com.pl
 17. Witryna internetowa BIP Urzędu Gminy Mściwojów, bip.msciwojow.pl
 18. Witryna internetowa BIP Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej, www.bip.dabrowa-gornicza.pl
 19. Witryna internetowa Krajowej Rady Spółdzielczej, www.krs.org.pl
 20. Witryna internetowa Polskiego Stowarzyszenia Biur Tłumaczeń, www.psbt.pl
 21. Witryna internetowa Polskiego Związku Firm Deweloperskich, www.pzfd.pl
 22. Witryna internetowa Polskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, www.prot.gda.pl
 23. Witryna internetowa Serwisu Służby Cywilnej, dsc.kprm.gov.pl
 24. Witryna internetowa Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie, www.ipan.lublin.pl
 25. Witryna internetowa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, www.kzgw.gov.pl
 26. Witryna internetowa Związku Firm Public Relations, www.zfpr.pl
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu