BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mesjasz Agata (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Wybrane problemy statystycznej analizy kosztów ekologistyki w elektrowniach cieplnych
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Metody matematyczne, ekonometryczne i informatyczne w finansach i ubezpieczeniach. Część 2, 2006, s. 151-165, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Analiza statystyczna, Analiza kosztów, Koszty logistyki
Statistical analysis, Cost analysis, Logistics costs
Abstrakt
Podstawową kategorią ekonomiczną poddawaną analizie są koszty. Statystyczna analiza umożliwia badanie kształtowania się kosztów przy wykorzystaniu metod statystycznych. Celem opracowania jest wskazanie na możliwość zastosowania metod statystycznych w analizie kosztów ekologistyki oraz określenie, jakie informacje mogą zostać dostarczone w wyniku jej przeprowadzenia. Ze względu na istotę kosztów ekologistyki w ich analizie zastosowano następujące metody statystyczne: metody analizy współzależności kosztów z czynnikami mogącymi je kształtować, metody analizy dynamiki kosztów, w szczególności metody wyodrębniania tendencji rozwojowej. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Blaik P.: Logistyczno-marketingowy łańcuch tworzenia wartości jako systemowa determinanta efektywności zarządzania. [w:] Logistyka przedsiębiorstw w warunkach przemian. Red. J. Witkowski. Prace Naukowe. AE, Wrocław 2002, nr 944.
  2. Blaik P.: Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania przedsiębiorstwem. PWE, Warszawa 2001.
  3. Lorenzen K.D.: Logistik-Kostenrechnung. Die vergessene Grundlage eines effektiven Logistik-Managements. Deutscher Betriebswirte-Verlag, Gerns- bach 1998.
  4. Luszniewicz A., Słaby Т.: Statystyka. C.H. Beck, Warszawa 2003.
  5. Nowicka-Skowron M.: Efektywność systemów logistycznych. PWE, Warszawa 2000.
  6. Twaróg J.: Koszty logistyki przedsiębiorstw. Biblioteka Logistyka, Poznań 2003.
  7. Weber Jürgen.: Logistikkostenrechnung. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, New York 1987.
  8. Weselik A.: Kilka uwag o kosztach logistyki w przedsiębiorstwie. "Logistyka" 1996, nr 4.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu