BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jasińska-Biliczak Anna (Politechnika Opolska)
Tytuł
Interregional Cooperation as the Stimulation of Proinnovation Actions - the Casual Analysis
Współpraca międzyregionalna stymulantem działań proinnowacyjnych - przykład województwa opolskiego
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 286, s. 221-228, tab., bibliogr. 3 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Regional Economy in Theory and Practice
Słowa kluczowe
Innowacje, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Współpraca regionalna
Innovations, Small business, Regional cooperation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł ma na celu wykazanie celowości współpracy między regionami oraz analizę działań proinnowacyjnych wynikających ze współpracy Opolszczyzny z Dolną Austrią. Rozwój regionu zależy od umiejętnej analizy potrzeb jego mieszkańców oraz efektywnego wykorzystania posiadanych zasobów. Działania samorządu województwa opolskiego to szczególny rodzaj stosowania dobrych praktyk, które przyczyniły się do wymiernych efektów dla sektora MŚP oraz zacieśnienia współpracy z regionem partnerskim. Podjęte działanie przyniosło korzyści zarówno dla przedsiębiorców, jak i samorządu już w jego trakcie; będzie także skutkowało rozwojem MŚP, a tym samym regionu, w przyszłości.(abstrakt oryginalny)

The subject of the article is to show the usefulness of interregional cooperation as well as the analysis of pro-innovative actions as an effect of the cooperation of the Opolskie Region and Lower Austria. Regional development depends on a good analysis of its residents' needs connected with the effective use of resources of the region. The Opolskie Region's self-government's actions are a specific kind of the use of best practice. These practices positively affected the SME's sector and tightened cooperation with the partnership region. The undertaken action has brought benefits for enterprises and for selfgovernment during its operation. It will also influence SME's and the region's development in the future.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Koszyk-Białobrzeska R., Kisiel R., Euroregionalna współpraca i integracja na przykładzie euroregionu Bałtyk, UNESCO, Zakład Poligraficzny UWM, Olszyn 2004.
  2. Projekt ponadnarodowy ORIS Program "Asystent Innowacji" na Opolszczyźnie - działanie pilotażowe, OCRG, Opole 2010, pp. 47.
  3. Żelazko A., Pojęcie współpracy transgraniczej samorządu terytorialnego, Biuletyn Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych 2004, nr 24(212), pp. 11371138.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu