BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Adamczuk Franciszek (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Cross-border Cooperation of Lower Silesia and Saxony - Current Results and Prospects
Współpraca transgraniczna Dolnego Śląska i Saksonii - aktualne wyniki i perspektywy
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 286, s. 229-238, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Regional Economy in Theory and Practice
Słowa kluczowe
Regionalna współpraca gospodarcza
Regional economic cooperation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem tego opracowania jest przedstawienie najważniejszych aspektów współpracy między dwoma europejskimi regionami NUTS 2, tj. województwem dolnośląskim (zwanym również Dolnym Śląskiem) i Saksonią stanowiącą część państwa federalnego Niemiec, a zwłaszcza jej część zwaną okręgiem drezdeńskim. Autor podejmuje próbę przeprowadzenia kolejnej oceny dotychczasowych efektów współpracy oraz przedstawia jej wyniki. W końcowej części artykułu zasugerowane zostały kierunki udoskonalenia tej współpracy oraz wnioski dotyczące dalszego rozwoju współpracy transgranicznej w tej części Europy.(abstrakt oryginalny)

The objective if this paper is to present the most important aspects of cooperation between two European regions at NUTS 2 level, i.e. the Lower Silesian voivodship (also called Lower Silesia) and the region of Saxony, a part of the federal country - Germany  and more specifically one of its parts, the so called Dresden district. The author attempts to carry out another review of the so far accomplished effects resulting from this cooperation and to present their assessment. In the final part of the paper the directions for the improvement of this cooperation and the conclusions regarding the stimulation of crossborder cooperation in this part of Europe were suggested.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Adamczuk F., Stymulowanie lokalnej przedsiębiorczości na obszarze pogranicza - aspekty instytucjonalne i organizacyjne, [in:] R. Brol, A. Sztando (eds.), Gospodarka lokalna w teorii i praktyce, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 243, Wrocław 2012.
  2. Branda P., Czy Euroregion Neisse - Nisa - Nysa utworzy Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej (EUWT)?, Euroregion Nysa. Biuletyn Informacyjny 2009, nr 9/10, SGP ERN, Jelenia Góra.
  3. Budnikowski A., Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa 2001.
  4. Dickheuer G., Internationale Wirtschaftsbeziehungen, Oldenburg Verlag 2004.
  5. Łoś-Nowak T., Stosunki międzynarodowe. Teorie - systemy - uczestnicy, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2000.
  6. Pietrzyk I., Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich, PWN, Warszawa 2000.
  7. Praktyczny podręcznik współpracy transgranicznej, wyd. trzecie, Stowarzyszenie Europejskich Regionów Granicznych, Gronau 2000.
  8. Sztando A., Współpraca intraregionalna - pojęcie, podmioty, cele, instrumenty, [in:] R. Brol (ed.), Problemy rozwoju regionalnego, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 110, Wrocław 2010.
  9. Toczyńska W., Sartorius W., Zaucha J. (eds.), Międzynarodowa współpraca regionów. Wybór ekspertyz, Wydawnictwo Przedświt, Warszawa 1997.
  10. Tomaszewski K., Regiony w procesie integracji europejskiej, Wolters Kluwer, Kraków 2007
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu