BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Antczak Anita (Uniwersytet Łódzki, doktorantka), Tłoczek Łukasz (Uniwersytet Łódzki, doktorant)
Tytuł
Bezpieczeństwo konsumenta przy zakupie kredytu hipotecznego za pośrednictwem doradcy finansowego
Consumer Safety when Buying Mortgage through Financial Advisers
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2013, t. 284, s. 7-21, tab., rys., bibliogr. 14 poz.
Tytuł własny numeru
Konsument i przedsiębiorstwo na rynku usług finansowych : bezpieczeństwo i efektywność
Słowa kluczowe
Kredyt hipoteczny, Doradztwo finansowe, Bezpieczeństwo finansowe, Rynek kredytów, Konsument
Mortgage credit, Financial consulting, Financial security, Credit market, Consumer
Uwagi
summ.
Abstrakt
Analizując rynek kredytów hipotecznych w Polsce w ostatnich latach można było zauważyć, iż przeżywał on dynamiczny rozwój. Tego rodzaju kredyt stał się najczęstszym źródłem finansowania nieruchomości, a zwłaszcza nieruchomości mieszkaniowych. Ekspansji akcji kredytowej towarzyszyło powstanie firm dotychczas mało znanych na rynku w Polsce - firm zajmujących się doradztwem finansowym. Celem niniejszej pracy jest ocena czy zakup kredytu hipotecznego za pośrednictwem doradcy finansowego jest dla konsumenta rozwiązaniem bezpiecznym. Weryfikacji tej Autorzy dokonają analizując specyfikę działania doradców finansowych, mocne i słabe strony instytucji pośrednictwa kredytowego. (fragment tekstu)

The article considers the mortgage market in Poland which has been affected by rapid development in recent years. This type of loan has become a major source of financing for real estate, especially residential real estate, and its availability to a larger group of customers has increased significantly. Credit expansion was accompanied by the creation little-known companies on the Polish market - companies engaged in financial consulting. The purpose of this study is to evaluate whether the purchase of a mortgage through a financial advisor is a safe choice for the consumer. Verify this, the authors make analysis of the specificity of financial advisors, strengths and weaknesses of credit intermediaries. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Amron, 2010a, Ogólnopolski raport o kredytach mieszkaniowych i cenach transakcyjnych nieruchomości marzec 2010, ZBP, Warszawa
 2. Amron, 2010b, Ogólnopolski raport o kredytach mieszkaniowych i cenach transakcyjnych nieruchomości 4/2010, ZBP, Warszawa.
 3. Amron, 2012a, Ogólnopolski raport o kredytach mieszkaniowych i cenach transakcyjnych nieruchomości 4/2011, ZBP, Warszawa.
 4. Amron, 2012b, Ogólnopolski raport o kredytach mieszkaniowych i cenach transakcyjnych nieruchomości 1/2012, ZBP, Warszawa.
 5. Amron, 2012c, Ogólnopolski raport o kredytach mieszkaniowych i cenach transakcyjnych nieruchomości 3/2012, ZBP, Warszawa.
 6. Bankier.pl i "Wprost", 2012, Rynek Doradztwa Finansowego w Polsce 2012, Wrocław.
 7. Główka G., 2010. Mieszkaniowy kredyt hipoteczny w Polsce, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 8. http://zwiazekdoradcow.org/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=4&Itemid=4 [dostęp: 07.12.2012].
 9. Iwanicz-Drozdowska M., Nowak A. K., Lewandowski A., 2008, Preferencje polskich gospodarstw domowych w zakresie korzystania z usług finansowych. Wyniki badania ankietowego, "Bank i Kredyt", październik 2008, nr 10 [online]. Dostępny w: http://www.bankikredyt.nbp. pl/home.aspx?f=/content/2008/2008_10/Iwanicz.html [dostęp: 09.12.2012].
 10. Matuszyński S., 2012, 5 grzechów głównych doradców, "Bankier.pl" 06 kwietnia [online]. Dostępny w: http://www.bankier.pl/wiadomosc/5-grzechow-glownych-doradcowfinansowych-2509233.html [dostęp: 09.12.2012].
 11. redNet Consulting Sp. z o.o., 2010, Profil i Preferencje Polaków. Wiosna 2010, Wydawnictwo redNet Consulting Sp. z o.o., Warszawa.
 12. Szelągowska A., 2010, Współczesna bankowość hipoteczna, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa.
 13. UOKiK, 2009. Konsumenci na rynku usług bankowych - raport z badań, Warszawa.
 14. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, DzU 2002, nr 72, poz. 665 ze zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu