BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Barczak Agnieszka (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Managing the Production Process of a Group of Agricultural Farms of the Pomorze and Mazury Region and Their Economic Development
Zarządzanie procesem produkcji grupy gospodarstw rolnych regionu Pomorze i Mazury z uwzględnieniem poziomu rozwoju gospodarczego
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 286, s. 239-247, tab., rys., bibliogr. 8 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Regional Economy in Theory and Practice
Słowa kluczowe
Mnożniki Lagrange'a, Gospodarstwa rolne, Rozwój gospodarczy, Region
Lagrange multiplier, Arable farm, Economic development, Region
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem niniejszego opracowania jest zastosowanie metody umożliwiającej maksymalizowanie wielkości produkcji w gospodarstwach rolnych. Przeprowadzone badania dotyczą regionu Pomorze i Mazury, który został wybrany po dokonaniu analizy poziomu produkcji globalnej, końcowej i towarowej. Do badania wybrano grupę gospodarstw rolnych specjalizujących się w uprawach polowych, wykorzystując dane za lata 20042009, udostępnione przez Polski FADN. Metodą wykorzystaną do optymalizacji produkcji jest metoda mnożników Lagrange'a.(abstrakt oryginalny)

The aim of this article is an application of the method which enables the maximization of the volume of output on agricultural farms. The research was based on the Pomorze and Mazury region, which was selected after the analysis of the level of gross output, final output and commodity production. For the sake of the study, a group of farms specializing in field crops was selected, using data for 20042009, made available by the Polish FADN. The method used for the production optimization is the method of the Lagrange multipliers.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Barczak A., Wykorzystanie metody mnożników Lagrange'a do oceny efektywności produkcji na przykładzie wybranych grup gospodarstw rolnych (PhD dissertation), IERiGŻ PIB, Warszawa 2011.
  2. Bartkowiak R., Historia myśli ekonomicznej, PWE, Warszawa 2003.
  3. Churski P., Czynniki rozwoju regionalnego w świetle koncepcji teoretycznych, [in:] Gospodarka regionu na Jednolitym Rynku Europejskim. Wybrane zagadnienia, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku. Nauki ekonomiczne, 2005 T. XIX. Z. 3, pp. 13-30.
  4. Czekaj T., Józwiak W., Bariery wzrostu i rozwoju indywidualnych gospodarstw rolnych w makroregionach Polski, Roczniki Nauk Rolniczych 2009, seria G, T. 96, z. 4, pp. 29-40.
  5. Pogorzelski W., Teoria systemów i metody optymalizacji, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawska, Warszawa 1996.
  6. Rocznik statystyczny rolnictwa. Roczniki branżowe, GUS, Warszawa 2009.
  7. Rychlik T., Kosieradzki M., Podstawowe pojęcia w ekonomice rolnictwa, PWRiL, Warszawa 1976.
  8. Zegar J.S., Wybrane zagadnienia rachunku ekonomicznego w rolnictwie, Szkoła Główna Planowania i Statystyki, Warszawa 1974.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu