BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Golińska-Pieszyńska Małgorzata (Politechnika Łódzka)
Tytuł
Contemporary Innovative Practices in a Regional Context of the Łódź Region
Współczesne praktyki innowacyjne w kontekście regionalnym w oparciu o region łódzki
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 286, s. 259-266, bibliogr. 12 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Regional Economy in Theory and Practice
Słowa kluczowe
Innowacje, Region
Innovations, Region
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Organizacje utrzymują lub poprawiają swoje pozycje na rynku dzięki efektywnym innowacjom. Wyzwaniem dla kreatywnych przedsiębiorców jest poszukiwanie różnych źródeł wsparcia, zarówno na płaszczyźnie intelektualnej, jak i finansowej czy społecznej. Podejście do zarządzania oparte na strukturze sieciowej zdecydowanie ułatwi zrealizowanie nowej koncepcji innowacyjnej. Podjęta próba wglądu w region łódzki nakierowana jest na wskazanie dobrych wzorców działań innowacyjnych, co zapewne pozwoli w przyszłości wykreować nowe, skuteczne sieci współpracy w działalności innowacyjnej, a co zdecydowanie wpłynie na wzrost konkurencyjności w regionie(abstrakt oryginalny)

Organizations maintain or improve their position on the market as a result of effective innovations that are a socially complex and relatively difficult phenomenon, as they include science, technology, production and community. While assuming the criterion of the complexity of an innovative process, one has to aim at the creation of innovations based on networks. A search for various sources of support, and joining them into a network that will help in the implementation of a new innovative concept, is a challenge for creative entrepreneurs. The attempt was made to investigate the aims of the Łódź region at indicating good patterns of innovative activities that will certainly influence the increase of competitiveness of this region.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bal-Woźniak T., Innowacyjność w ujęciu podmiotowym. Uwarunkowania instytucjonalne, PWE, Warszawa 2012.
 2. Berschi S., Malerba F., Orsegnio L., Technological regimes and Schumpeterian patterns of innovations, The Economic Journal 2000, April.
 3. Chesbrough H., Vanhaverbeke W., West J., Open Innovation. Researching a New Paradigm, Oxford University Press, New York 2006.
 4. Christensen C.M., Przełomowe innowacje, PWN, Warszawa 2010.
 5. Fenn J., Raskino M., Mastering the Hype Cycle: How to Choose the Right Innovation at the Right Time, Wolters Kluwer Poland Publisher sp. z o.o., Warsaw 2010.
 6. Golińska-Pieszyńska M., Polskie praktyki innowacyjne. Aspekty teoretyczne i badania empiryczne, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2012.
 7. Harvard Business Essentials, Managing Creativity and Innovation, MT Biznes, Czarnów - Konstancin Jeziorna Publisher, 2005.
 8. Nowak-Far A., Globalna konkurencja, PWN, Warszawa-Poznań 2000.
 9. Schumpeter J., Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960.
 10. Tidd J., Bessant J., Zarządzanie innowacjami. Integracja zmian technologicznych, rynkowych i organizacyjnych, Wolters Kluwer Poland, Warszawa 2011.
 11. [WWW1] www.larr.lodz.pl, July 2012.
 12. [WWW2] www.pokl.lodzkie.pl, July2012
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu